ÇOKLU GÖSTERİM

Televizyon kanalları, sinema salonları ve dijital platformlar gibi mecralarda çoklu gösterim sistemi uygulanmaktadır. Bu mecralar için çeviri hizmeti veren seslendirme stüdyoları, aracı kurum ve şirketler ile film dağıtım şirketleri de çoklu gösterim yapan mecralar kapsamındadır. Öte yandan, kültür merkezi, müze, galeri gibi kurumlar altyazı çevirilerini arşivlerine katacaklar ve/veya kütüphane gibi bölümlerinde kullanacaklarsa bu çeviriler için de çoklu gösterim tarifesi geçerli olur.

Altyazı ve seslendirme çevirileri farklı amaçlarla ve farklı tekniklerle üretilmiş metinlerdir, birbirlerinin yerine kullanılamazlar. Öte yandan, herhangi bir seslendirme çevirisinin o metni çeviren çevirmenin izni alınmadan ve telif ücreti ödenmeden redaksiyon/adaptasyon adı altında altyazı metnine dönüştürülüp kullanılması izinsiz gösterime girer ve telif hakkına aykırıdır. Aynı durum altyazı çevirilerinin seslendirme çevirisine dönüştürülmesi için de geçerlidir.

Yukarıdaki mecralardan herhangi birinde kullanılan altyazı veya seslendirme çevirisinin başka bir mecrada kullanımı söz konusu olursa çevirmene ödenecek telif ücreti, yapılacak gösterimin niteliğine bağlı olarak (çoklu ya da sınırlı gösterim) belirlenmeli, ilgili Tip Sözleşme çevirmenle imzalanmalıdır.

ÇEVBİR’in çoklu gösterimler için önerdiği altyazı ve seslendirme çevirisi ve bağlantılı diğer hizmetlere ilişkin tip sözleşmeler aşağıdaki gibidir.

ÇOKLU GÖSTERİM İÇİN SESLENDİRME ÇEVİRİSİ SÖZLEŞMESİ

ÇOKLU GÖSTERİM İÇİN ALTYAZI ÇEVİRİ SÖZLEŞMESİ

ÇOKLU GÖSTERİM İÇİN ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ