Televizyon kanalları, sinema salonları ve dijital platformlar gibi mecralarda çoklu gösterim sistemi uygulanmaktadır. Bu mecralar için çeviri hizmeti veren seslendirme stüdyoları, aracı kurum ve şirketler ile film dağıtım şirketleri de çoklu gösterim yapan mecralar kapsamındadır. Çoklu gösterime tabi film, dizi, belgesel gibi görsel-işitsel malzemelerin altyazı ve seslendirme çevirilerinin ücretlendirilmesi, sınırlı gösterime tabi eserlerden farklılık gösterir.

Öte yandan, kültür merkezi, müze, galeri gibi kurumlar altyazı çevirilerini arşivlerine katacaklar ve/veya kütüphane gibi bölümlerinde kullanacaklarsa bu çeviriler için de çoklu gösterim tarifesi geçerli olur.

Altyazı ve seslendirme çevirisi iki farklı alan olup ikisinin çevirisinde kullanılan teknik altyapı ve çevirmenin iş yükü de birbirinden farklıdır. Bu nedenle altyazı ve seslendirme çevirileri için ayrı tarifelerin uygulanması bir zorunluluktur.

Altyazı ve seslendirme çevirileri farklı amaçlarla ve farklı tekniklerle üretilmiş metinlerdir, birbirlerinin yerine kullanılamazlar. Öte yandan, herhangi bir seslendirme çevirisinin o metni çeviren çevirmenin izni alınmadan ve telif ücreti ödenmeden redaksiyon/adaptasyon adı altında altyazı metnine dönüştürülüp kullanılması izinsiz gösterime girer ve telif hakkına aykırıdır. Aynı durum altyazı çevirilerinin seslendirme çevirisine dönüştürülmesi için de geçerlidir.

Yukarıdaki mecralardan herhangi birinde kullanılan altyazı veya seslendirme çevirisinin başka bir mecrada kullanımı söz konusu olursa çevirmene ödenecek telif ücreti, yapılacak gösterimin niteliğine bağlı olarak (çoklu ya da sınırlı gösterim) belirlenmeli, ilgili Tip Sözleşme çevirmenle imzalanmalıdır.

ÇEVBİR’in çoklu gösterimler için önerdiği altyazı ve seslendirme çevirisi ve bağlantılı diğer hizmetlere ilişkin asgari net tarife aşağıdaki gibidir.

ÇOKLU GÖSTERİMLERDE ALTYAZI ÇEVİRİSİ VE BAĞLANTILI DİĞER HİZMETLERE İLİŞKİN TARİFE

ÇOKLU GÖSTERİMLERDE SESLENDİRME ÇEVİRİSİ VE BAĞLANTILI DİĞER HİZMETLERE İLİŞKİN TARİFE