Televizyon kanalları, sinema salonları ve dijital platformlar gibi mecralarda çoklu gösterim sistemi uygulanmaktadır. Bu mecralar için çeviri hizmeti veren seslendirme stüdyoları, aracı kurum ve şirketler ile film dağıtım şirketleri de çoklu gösterim yapan mecralar kapsamındadır. Çoklu gösterime tabi film, dizi, belgesel gibi görsel-işitsel malzemelerin altyazı ve seslendirme çevirilerinin ücretlendirilmesi, sınırlı gösterime tabi eserlerden farklılık gösterir.

Öte yandan, kültür merkezi, müze, galeri gibi kurumlar altyazı çevirilerini arşivlerine katacaklar ve/veya kütüphane gibi bölümlerinde kullanacaklarsa bu çeviriler için de çoklu gösterim tarifesi geçerli olur.

Yukarıdaki mecralardan herhangi birinde kullanılan altyazı veya seslendirme çevirisinin başka bir mecrada kullanımı söz konusu olursa çevirmene ödenecek telif ücreti, yapılacak gösterimin niteliğine bağlı olarak (çoklu ya da sınırlı gösterim) belirlenmeli, ilgili Tip Sözleşme çevirmenle imzalanmalıdır.

ÇEVBİR’in çoklu gösterimler için önerdiği altyazı çevirisi ve bağlantılı diğer hizmetlere ilişkin asgari net tarife aşağıdaki gibidir.

2021 YILI ÇOKLU GÖSTERİM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Altyazı çevirisi ve çeviriyle bağlantılı diğer kalemler (DAKİKA BAŞI NET ÜCRET)

Bir görsel-işitsel metnin bölümlendirilmesi (spot), çevirisi ve altyazı eşlemesi ayrı ayrı kalemlerdir. Çevirisi yapılacak görsel-işitsel metnin bölümlendirmesi (spot) kimi zaman çeviri işini veren kurum tarafından yapılmakta ve çevirmene gönderilmektedir. Bu işlemin çevirmen tarafından yapılmasının istendiği durumlarda çevirmene dakika başı çeviri ücretine ek olarak dakika başı metin bölümlendirme (spot) ücreti de ödenmelidir. Aynı durum altyazı eşleme işi için de geçerlidir.

Deşifre: 9,54 TL
Türkçeye Çeviri: 22,89 TL
Yabancı Dillere Çeviri: 29 TL
Metnin Bölümlendirilmesi (Spot): 3,82 TL
Çeviri Kontrolü: 7,63 TL
Redaksiyon: 11,44 TL
Altyazı Eşleme: 9,15 TL
İşitme Engelliler İçin Çeviri (SDH): 26,71 TL
Mevcut Altyazı Metninin İşitme Engelliler İçin Düzenlenmesi: 7,63 TL
Ekstra İçerik Çevirisi: 29,75 TL

Kılavuz Rapor (Metadata): (kelime başı) 0,45 TL
Fragman Çevirisi: (fragman başı) 80 TL

Acil İş: Görsel-işitsel metnin iş yüküne ve zorluğuna göre standart ücretlendirmenin %30 ila %100 fazlası.

TANIMLAR

Acil İş: Teslimat açısından zaman kısıtı olan ve ilgili görsel-işitsel malzemenin çevirisi için çevirmenin fazla mesai yaparak günlük çeviri kapasitesinin üstüne çıkması gerektiği durumlar “acil iş” olarak tanımlanır.
Altyazı Eşleme: Altyazı birimlerinin görsel-işitsel malzemeyle uyumlu bir şekilde ekrana giriş ve ekrandan çıkış zamanlarının eklendiği srt, sub, pac vb. formatlardaki dosyaların hazırlanması işidir.
Çeviri Kontrol: Sadece çeviri metnin kontrol edilmesi ve düzeltilmesi işidir. Teknik açıdan yapılan kontrolü içermez.
Deşifre: Kaynak dildeki özgün diyalog listesinin olmadığı durumlarda özgün diyalogların dinlenerek bire bir yazılmasıdır.
Ekstra İçerik Çevirisi (VAM-Value Added Material): Film, dizi gibi ürünlere ait silinmiş sahneleri, kamera arkası görüntüleri, yönetmen ya da film ekibinin yorumlarını içeren görsel-işitsel malzeme ekstra içerik olarak adlandırılır, ekstra içerik çevirisi bu tür malzemelerin çevirisidir.
Fragman Çevirisi: Film, dizi gibi ürünler için oluşturulan kısa, tanıtıcı görsel-işitsel malzeme fragman olarak adlandırılır, fragman çevirisi bu tanıtıcı görsel-işitsel malzemenin çevirisidir.
İşitme Engelliler İçin Çeviri (SDH): İşitme engellilere yönelik, görsel-işitsel üründeki seslerin tarif edildiği, diyalogların altyazı çevirisini de içeren metinlerdir.
Kılavuz Rapor (Metadata): Çevirisi yapılacak görsel-işitsel malzemeye dair yapımcı, yönetmen, yapım yılı, tanıtıcı yazı, malzemenin birden fazla bölümden oluştuğu durumlarda bölümlerin ad ve özetleri, sezon bilgisi, görsel-işitsel malzemede yer alan ekran yazıları gibi bilgilerin girildiği rapordur.
Metnin Bölümlendirilmesi (Spot): Diyalog listesinin görsel-işitsel malzeme izlenerek altyazı birimlerine bölünmesine metnin bölümlendirilmesi (spot) denir. Çeviri, metnin bölümlendirilmesi üzerine elde edilmiş altyazı birimlerinin Türkçe çevirisidir.
Net Ücret: Brüt ücretten stopaj ve diğer vergiler kesildikten sonra ele geçen ücret.
Redaksiyon: Çevirilerin hatalardan ya da teknik meselelerden kaynaklanan sorunlarının giderilmesi amacıyla metnin kontrol edilmesi ve düzeltilmesi işidir.

ÇOKLU GÖSTERİM İÇİN ALTYAZI ÇEVİRİ SÖZLEŞMESİ

ÇOKLU GÖSTERİM İÇİN ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ