Televizyon kanalları, sinema salonları ve dijital platformlar gibi mecralarda çoklu gösterim sistemi uygulanmaktadır. Bu mecralar için çeviri hizmeti veren seslendirme stüdyoları, aracı kurum ve şirketler ile film dağıtım şirketleri de çoklu gösterim yapan mecralar kapsamındadır. Çoklu gösterime tabi film, dizi, belgesel gibi görsel-işitsel malzemelerin altyazı ve seslendirme çevirilerinin ücretlendirilmesi, sınırlı gösterime tabi eserlerden farklılık gösterir.

Yukarıdaki mecralardan herhangi birinde kullanılan altyazı veya seslendirme çevirisinin başka bir mecrada kullanımı söz konusu olursa çevirmene ödenecek telif ücreti, yapılacak gösterimin niteliğine bağlı olarak (çoklu ya da sınırlı gösterim) belirlenmeli, ilgili Tip Sözleşme çevirmenle imzalanmalıdır.

ÇEVBİR’in çoklu gösterimler için önerdiği seslendirme çevirisi ve bağlantılı diğer hizmetlere ilişkin asgari net tarife aşağıdaki gibidir.

2021 YILI ÇOKLU GÖSTERİM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Seslendirme çevirisi ve çeviriyle bağlantılı diğer kalemler (DAKİKA BAŞI NET ÜCRET)

Deşifre: 9,54 TL
Türkçeye Çeviri: 38,15 TL
Yabancı Dile Çeviri: 48,07 TL
Çeviri Kontrol: 12,81 TL
Redaksiyon: 19,07 TL
Betimleme Çevirisi: 15,26 TL
Ekstra İçerik Çevirisi: 49,59 TL

Kılavuz Rapor (Metadata): (kelime başı) 0,45 TL
Fragman Çevirisi: (fragman başı) 130 TL
Ses Testi Materyali Çevirisi (VTK): (VTK başı) 50 TL

Acil İş: Görsel-işitsel metnin iş yüküne ve zorluğuna göre standart ücretlendirmenin %30 ila %100 fazlası.

TANIMLAR

Acil İş: Teslimat açısından zaman kısıtı olan ve ilgili görsel-işitsel malzemenin çevirisi için çevirmenin fazla mesai yaparak günlük çeviri kapasitesinin üstüne çıkması gerektiği durumlar “acil iş” olarak tanımlanır.
Betimleme Çevirisi (Audio Description): Görme engellilere yönelik, görseldeki mizansenin ayrıntısıyla tarif edildiği metinlerin çevirisidir.
Çeviri Kontrol: Sadece çeviri metnin kontrol edilmesi ve düzeltilmesi işidir. Teknik açıdan yapılan kontrolü içermez.
Deşifre: Kaynak dildeki özgün diyalog listesinin olmadığı durumlarda özgün diyalogların dinlenerek bire bir yazılmasıdır.
Ekstra İçerik (VAM-Value Added Material) Çevirisi: Film, dizi gibi ürünlere ait silinmiş sahneleri, kamera arkası görüntüleri, yönetmen ya da film ekibinin yorumlarını içeren görsel-işitsel malzeme ekstra içerik olarak adlandırılır, ekstra içerik çevirisi bu tür malzemelerin çevirisidir.
Fragman Çevirisi: Film, dizi gibi ürünler için oluşturulan kısa, tanıtıcı görsel-işitsel malzeme fragman olarak adlandırılır, fragman çevirisi bu tanıtıcı görsel-işitsel malzemenin çevirisidir.
Kılavuz Rapor (Metadata): Çevirisi yapılacak görsel-işitsel malzemeye dair yapımcı, yönetmen, yapım yılı, tanıtıcı yazı, malzemenin birden fazla bölümden oluştuğu durumlarda bölümlerin ad ve özetleri, sezon bilgisi, görsel-işitsel malzemede yer alan ekran yazıları gibi bilgilerin girildiği rapordur.
Net Ücret: Brüt ücretten stopaj ve diğer vergiler kesildikten sonra ele geçen ücret.
Redaksiyon: Çevirilerin hatalardan ya da teknik meselelerden kaynaklanan sorunlarının giderilmesi amacıyla metnin kontrol edilmesi ve düzeltilmesi işidir.
Ses Testi Materyali (VTK-Voice Test Kit) Çevirisi: Seslendirmesi yapılacak işlerde karakterlere atanacak seslendirme sanatçılarının belirlenmesi için sadece seçilen karakterlerin diyaloglarından örnekler alınmasıyla oluşturulan görsel-işitsel malzemeye ses testi materyali (VTK) denir, VTK çevirisi bu malzemenin çeviri işidir.

ÇOKLU GÖSTERİM İÇİN SESLENDİRME ÇEVİRİSİ SÖZLEŞMESİ