SINIRLI GÖSTERİM

Gösterimi belirli bir etkinlikle kısıtlı olan film, belgesel, animasyon gibi görsel-işitsel ürünler sınırlı gösterim kapsamına girer. Bu tür gösterimlere film festivallerindeki gösterimler, kültür merkezi, müze, galeri gibi kurumların düzenlediği film gösterimleri ve özel gösterimler örnek verilebilir.

Yukarıdaki mecralardan herhangi birinde kullanılan altyazı çevirisinin başka bir mecrada kullanımı söz konusu olursa çevirmene ödenecek telif ücreti, yapılacak gösterimin niteliğine bağlı olarak (çoklu ya da sınırlı gösterim) belirlenmeli, ilaveten çevirmenle ilgili Tip Sözleşme imzalanmalıdır.

ÇEVBİR’in sınırlı gösterimlerde altyazı çevirisi ve bağlantılı diğer hizmetlere ilişkin önerdiği asgari tarife aşağıdaki gibidir.

SINIRLI GÖSTERİM İÇİN ALTYAZI ÇEVİRİ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK ALTYAZI OPERATÖRLÜĞÜ HİZMET SÖZLEŞMESİ

SINIRLI GÖSTERİM İÇİN ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ