Gösterimi belirli bir etkinlikle kısıtlı olan film, belgesel, animasyon gibi görsel-işitsel ürünler sınırlı gösterim kapsamına girer. Bu tür gösterimlere film festivallerindeki gösterimler, kültür merkezi, müze, galeri gibi kurumların düzenlediği film gösterimleri ve özel gösterimler örnek verilebilir. Öte yandan, kültür merkezi, müze, galeri gibi kurumlar altyazı çevirilerini arşivlerine katacaklar ve/veya kütüphane gibi bölümlerinde kullanacaklarsa bu çeviriler için de sınırlı gösterim tarifesi geçerli olmaz, standart tarife geçerli olur.

Yukarıdaki mecralardan herhangi birinde kullanılan altyazı çevirisinin başka bir mecrada kullanımı söz konusu olursa çevirmene ödenecek telif ücreti, yapılacak gösterimin niteliğine bağlı olarak (çoklu ya da sınırlı gösterim) belirlenmeli, ilaveten çevirmenle ilgili Tip Sözleşme imzalanmalıdır.

ÇEVBİR’in sınırlı gösterimlerde altyazı çevirisi ve bağlantılı diğer hizmetlere ilişkin önerdiği asgari tarife aşağıdaki gibidir.

2023 YILI SINIRLI GÖSTERİM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Bir görsel-işitsel metnin bölümlendirilmesi (spot), çevirisi ve altyazı eşlemesi ayrı ayrı kalemlerdir. Çevirisi yapılacak görsel-işitsel metnin bölümlendirmesi (spot) kimi zaman çeviri işini veren kurum tarafından yapılmakta ve çevirmene gönderilmektedir. Bu işlemin çevirmen tarafından yapılmasının istendiği durumlarda çevirmene kelime sayısı üzerinden ödenecek çeviri ücretine ek olarak kelime sayısı üzerinden metin bölümlendirme (spot) ücreti de ödenmelidir. Aynı durum altyazı eşleme işi için de geçerlidir.

Çeviri ve çeviriyle bağlantılı diğer kalemler (1 KAŞE=200 KELİME ÜZERİNDEN NET ÜCRET)

Türkçeye çeviri + Metnin Bölümlendirilmesi (Spot): 207,94 TL
Türkçeye Çeviri: 182,92 TL
Yabancı Dillere Çeviri: 250,78 TL
Metnin Bölümlendirilmesi (Spot): 25,01 TL
Deşifre: 116,37 TL
Tapaj: 25,01 TL
Redaksiyon: 90,01 TL
Altyazı Eşleme: 83,13 TL

Acil İş: Görsel-işitsel metnin iş yüküne ve zorluğuna göre standart ücretlendirmenin %30 ila %100 fazlası.

Altyazı Operatörlüğü (Film seansı başına)
120 dakikaya kadar: 451,76 TL
120-139 dakika: 535,27 TL
140 dakika ve üzeri: 702,21 TL
Gece seansı: +249,75 TL (Gece seansında görevli altyazı teknisyeninin dönüş ulaşım masrafı karşılanır)
Şehir dışı günlük ücret: 2025 TL

TANIMLAR

Acil İş: Teslimat açısından zaman kısıtı olan ve ilgili görsel-işitsel malzemenin çevirisi için çevirmenin fazla mesai yaparak günlük çeviri kapasitesinin üstüne çıkması gerektiği durumlar “acil iş” olarak tanımlanır.
Altyazı Eşleme: Altyazı birimlerinin görsel-işitsel malzemeyle uyumlu bir şekilde ekrana giriş ve ekrandan çıkış zamanlarının eklendiği srt, sub, pac vb. formatlardaki dosyaların hazırlanması işidir.
Deşifre: Kaynak dildeki özgün diyalog listesinin olmadığı durumlarda özgün diyalogların dinlenerek bire bir yazılmasıdır.
Elektronik Altyazı Operatörlüğü: Altyazı operatörlüğü, film gösteriminin yapılacağı salonda altyazıların diyaloglarla eş zamanlı olarak izleyiciye iletilmesi işidir, şart olmamakla birlikte yaygın şekilde altyazı çevirmenleri tarafından gerçekleştirilir.
Metnin Bölümlendirilmesi (Spot): Diyalog listesinin görsel-işitsel malzeme izlenerek altyazı birimlerine bölünmesine metnin bölümlendirilmesi (spot) denir. Çeviri, metnin bölümlendirilmesi üzerine elde edilmiş altyazı birimlerinin Türkçe çevirisidir.
Net Ücret: Brüt ücretten stopaj ve diğer vergiler kesildikten sonra ele geçen ücret.
Redaksiyon: Çevirilerin hatalardan ya da teknik meselelerden kaynaklanan sorunlarının giderilmesi amacıyla metnin kontrol edilmesi ve düzeltilmesi işidir.
Tapaj: Kaynak dildeki özgün diyalog listesinin başka bir mecradan (örneğin DVD üzerinden) bire bir yazılması işidir.

SINIRLI GÖSTERİM İÇİN ALTYAZI ÇEVİRİ SÖZLEŞMESİ

ELEKTRONİK ALTYAZI OPERATÖRLÜĞÜ HİZMET SÖZLEŞMESİ

SINIRLI GÖSTERİM İÇİN ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ