1993 yılında çeşitli Avrupa ülkelerindeki kitap çevirmeni birliklerinin deneyimlerini paylaşıp fikir alışverişinde bulunabileceği bir platform olarak kurulan Avrupa Kitap Çevirmenleri Birlikleri Konseyi (Conseil Européen des Associations de Traducteurs Litteraires / European Council of Literary Translators’ Associations; CEATL) kitap çevirmenlerinin haklarını savunmayı amaçlıyor. Geçen yıllarda yeni katılımlarla büyüyen, faaliyetleri de çeşitlenip artan örgüt, şu anda bünyesinde 29 ülkeden 35 çevirmenler birliğini barındırıyor. Böylece Avrupa’nın her köşesinden kendi meslek birlikleri vasıtasıyla temsil edilen toplam yaklaşık 10.000 kitap çevirmenini kapsıyor. ÇEVBİR 2009 yılında CEATL’e üye olduktan bu yana bilgi alışverişinden, dayanışmadan ve ortak hareket etme imkânlarından faydalanarak Türkiye’de çalışan çevirmenlerin çalışma şartlarını Avrupa düzeyinde de iyileştirmeye çalışıyor.

CEATL, özellikle aşağıdaki 5 konuda çalışmalar yürütüyor:

.çevirmenlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi

.çevirmenlerin telif hakları, elektronik haklarının korunması

.çevirmenlerin görünürlüğünün artırılması

.çevirmenler için eğitim öğretim imkânlarının artırılması ve tanıtılması

.bir/birkaç ülkede uygulanıp başarılı olmuş pratiklerin başka ülkelerde de uygulanabilir hale getirilmesi

CEATL, bu konularla ilgili yazdığı raporları web sitesinde yayınlanıyor.

Ayrıca, kültür politikası, haklar ve hukuki gelişmeler, burslar ve rezidanslar gibi kitap çevirmenleri ilgilendiren haber yazıları düzenli olarak CEATL web sitesinin haber sayfasına yayınlanıyor.

https://www.ceatl.eu/fr/