Çevbir’in de üyesi olduğu CEATL (Avrupa Kitap Çevirmenleri Birlikleri Konseyi) 2021-22 yıllarında 27 Avrupa ülkesinde yaklaşık 10.000 çevirmeni temsil eden üye birlikleri arasında düzenlediği anket ile kitap çevirmenlerinin yasal konumunu, hak devir kapsamı ve süresini, manevi haklarını, ücretlendirme ve şeffaflık koşullarını araştırdı.

Anket sonuçlarına göre, Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi uyarınca, Avrupalı kitap çevirmenleri eser sahibi olarak tanınıyor ve manevi haklardan yararlanıyor.

Yine de çoğu Avrupa ülkesinde çeviri sözleşmelerinin yasal çerçevesi nispeten zayıf kalıyor. Kitap çevirmenlerinin sözleşme standartlarının belirlenmesi, ücret ve şeffaflık gibi konularda toplu müzakere imkânı bulunmuyor. Özellikle ücretlendirme ve şeffaflık söz konusu olduğunda, kitap çevirmenlerinin durumu Avrupa Birliği Dijital Tek Pazar Yönergesi’nde ortaya konan ilkelerle bağdaşmıyor.

Anket sonuçlarının tamamını buradan görebilirsiniz.

Özet raporu (Avrupa’da kitap çevirmenlerinin yasal durumunu gösteren 9 harita ve sonuç) buradan görebilirsiniz.