Kamuoyuna
Yayıncılık alanındaki cinsel şiddet olaylarının tanıklıklarla ifşa edildiği süreçte Çevirmenler Meslek Birliği (Çevbir) olarak 15 Aralık 2020de bir açıklama yapmış, bu köklü sorunun çözümüne yönelik somut adımlar atılması gereğine dikkat çekmiş ve bu doğrultuda gereken kurumsal değişiklikleri yapıp sonuçları da kamuoyuyla paylaşmayı taahhüt etmiştik. 
Bu açıklamanın ardından üyelerimize bir Çalışma Grubu kurulması için açık çağrıda bulunduk. Çağrıya yanıt veren kadınlardan oluşan bu grup, iki aydır düzenli aralıklarla toplanarak faaliyetini sürdürüyor.
Çalışma Grubu, ilk olarak Birleşik Metal-İş Sendikası, Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Koordinatörlüğü (CİTÖK) ve Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) gibi farklı kurumların temsilcileriyle çevrimiçi deneyim aktarımı görüşmeleri yaptı. Bunun yanı sıra yurtiçi ve yurtdışındaki sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve meslek örgütlerinin etik yönetmelikleri ve varsa tacize yönelik politika belgeleri araştırılıp incelendi. Gerek deneyim aktarımı toplantılarıyla gerekse kendi evraklarını bizimle paylaşarak bu süreçte bize destek olan tüm kurum ve kişilere teşekkür ederiz.
Araştırma sürecinin ardından Çalışma Grubu, Çevbir’in konuya ilişkin tutum ve sorumluluklarının çerçevesini çizen Politika Belgesi’ni hazırlamaya başladı. Taslak metin tamamlandığında, üyelerimizin görüşüne açılacak. İç tartışmalar tamamlandıktan sonra, 2021 Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak. Politika Belgesi kapsamında Disiplin Yönergesinde yapılacak değişiklikler de Genel Kurulda görüşülecek.
Genel Kurul sonrasında gelinen noktayı yine kamuoyuyla paylaşıp Politika Belgesi’ni internet sitemizden yayınlayacağız.
Saygılarımızla,
Çevbir Yönetim Kurulu