Üyelerimizin kullanımına yönelik kurduğumuz “takas kitaplığının” genel hatlarıyla işleyişi şöyledir:

– Hafta içi her gün 13.00-17.00 arası takas kitaplığından yararlanmak ya da kitap getirmek için üyelerimizi ofise bekleriz.
– Herkes bir seferde en fazla üç (3) kitap olmak üzere getirdiği kadar kitap alabilir; istediği kadar kitap getirebilir (kendi çevirilerimiz de olabilir elbette).
– Getirdiklerimizin elimizden çıkarmak isteyeceğimiz/okunma ihtimali düşük kitaplar değil, okuduğumuz, paylaşmak istediğimiz kitaplar olmasına özen gösterirsek ofisimizin dar alanı içinde gereksiz yığılmalar olmayacaktır.
– Ayrıca üyelerimiz ihtiyaç duyduğu, baskısını bulamadığı ya da maddi olarak karşılayamadığından ulaşamadığı kitapların listesini de paylaşabilir, takas kitaplığı bu işlevi de yerine getirebilir.

GÜNCEL KİTAP LİSTESİ

Kurgudışı
Argonautika (Argo Denizcileri) (Rodoslu Apollonios, çev. Nur Nirven, Pinhan)
Avrupa ve Biz
(İlber Ortaylı, İş Kültür)
Bağdat Paktı 1950-1959
(Behçet Kemal Yeşilbursa, çev. Nur Nirven, Vakıfbank)
Batı Uygarlığının Krizi
(Edward Carpenter, çev. Orhan Düz, Külliyat)
Benim Gözümden Dünya
(Albert Einstein, çev. Demet Evrenosoğlu, Alfa)
Bir Şeyler Eksik – Aşk, Cinsellik ve Hayat Hakkında Bilmek İstemediğimiz Şeyler (Bülent Somay, Metis)
Birinci Dünya Savaşı Tarihi (Basil Liddell Hart, çev. Kerim Bağrıaçık, İş Kültür)
Bizans Devleti Tarihi (Georg Ostrogorsky, çev. Fikret Işıltan, Türk Tarih Kurumu)
Cinai Meseleler: Osmanlı-Türk Polisiye Edebiyatında Biçim ve İdeoloji (1884-1928)
(Seval Şahin, İletişim)
Çocuklar, Gençlik ve Eğitim Üzerine (Walter Benjamin, çev. Mustafa Tüzel, Alfa)
Düşüncenin Çağrısı (Kant&Schopenhauer&Heidegger, çev. Ahmet Aydoğan, Say)
Ebu Graib Etkisi – Batı Sanatında Şiddetin Kökenleri (Stephen F. Eisenman, çev. Işıl Özbek, Versus)
Eko-Ekonomi, Dünya için Yeni Bir Ekonomi Kurmak
(Lester R. Brown, çev. A. Yeşim Erkan, Tema)
Galaksiler
(John Gribbin, çev. Zeynep Alpar, İş Kültür)
Geschichte der Malerei im 20. Jahrhundert: Stile und Künstler (Horst Richter, Dumont)
Günlük Ritüeller II – Yaratıcı Kadınlar Nasıl Çalışıyor?
(Mason Currey, çev. Bülent Doğan, Kolektif)
Hegel’in Tinin Fenomenolojisi (Martin Heidegger, çev. Kaan H. Ökten, Alfa)
İdeoloji ve Ütopya (Karl Mannheim, çev. Mehmet Okyayuz, De Ki)
İletişimsel Eylem Kuramı (Jürgen Habermas, çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı) 
İngiltere ve İslam Dünyası 1558-1713 (Gerald MacLean, Nabil Matar, çev. Bilal Genç, İş Kültür)
İnsan Nedir?
(Mark Twain, çev. Bülent Doğan, Koridor)
İrade Eğitimi
(Jules Payot, çev. Ali Berktay, İş Kültür)
İstanbul, Küresel ve Yerel Arasında (Keyder&Bartu&Bora vd., çev. Sungur Savran, Metis)
Jean-Luc Godard’ın Sinemasında Kadının Yenidensunumu (Deniz Derman, Med-Campus Proje # 126)
John Berger (Andy Merrifield, çev. Mehmet Gündoğdu, Runik Kitap)
Kent İmgesi (Kevin Lynch, çev. İrem Başaran, İş Kültür)
Kısa Türkiye Tarihi
(Sina Akşin, İş Kültür)
Manet-Velazquez ve Estetik Modernizm
(Michael Foucault, çev. Savaş Kılıç, İletişim)
Matematik Sembollerinin Kısa Tarihi
(Joseph Mazur, çev. Barış Gönülşen, İş Kültür)
Mısır Tarihi (Erik Hornung, çev. Zehra Aksu Yılmazer, Kabalcı)
Mısırbilime Giriş (Erik Hornung, çev. Zehra Aksu Yılmazer, Kabalcı)
Neoliberalizmin Harabelerinde – Batı’da Antidemokratik Siyasetin Yükselişi (Wendy Brown, çev. Bülent Doğan, Metis)
Nietzsche’nin Beşinci “İncil”i (Peter Sloterdijk, çev. Mustafa Tüzel, Ayrıntı)
Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa (Jean-François Solnon, çev. Ali Berktay, İş Kültür)
Osmanlı-Türk Modernleşmesi (1900-1930) (François Georgeon, çev. Ali Berktay, YKY)
Psikodrama Grup Psikoterapisi (Deniz Altınay, Epsilon)
Türkiye ve Oniki Ada 1912-1947 (Hazal Pabuççular, İş Kültür)
What to Expect When You’re Expecting (Heidi Murkoff & Sharon Mazel, Pocket Books)
Yoga – Ölümsüzlük ve Özgürlük
(Mircea Eliade, çev. Ali Berktay, Alfa)
Yıkıcılık ve Ölüm Dürtüsü – Psike İstanbul Psikanaliz Dizisi (der. Yücel Yılmaz, İthaki)
Zamanın Kısa Tarihi (Stephen Hawking, çev. Barış Gönülşen, Alfa)
Zulüm Politikaları – Siyasi Tutukluların Tanıklıkları Üzerine Bir Deneme (Kate Millett, çev. Beril Eyüboğlu, Metis)

Anlatı-Biyografi
Manzaralar – Sanat Üzerine Yazılar (John Berger, çev. Beril Eyüboğlu, Özlem Dalkıran, Oğuz Tecimen, Metis)
Serbest Kürsü (Alejandro Zambra, çev. Seda Ersavcı, Notos Kitap)

Öykü
Aşk, Delilik ve Ölüm Öyküleri (Horacio Quiroga, çev. Bülent Kale, Notos Kitap)
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Stefan Zweig, çev. Ahmet Cemal, İş Kültür)
Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu (Stefan Zweig, çev. Zehra Aksu Yılmazer, İş Kültür)
George Orwell Arkadaşımdı (Adam Johnson, çev. Deniz Keskin, Yüz Kitap)
Hepimiz Aynı Gemideyiz (de ben kazan dairesinde gidiyorum) (Zafer Avşar, Belge)
İnsana Hiç Rahat Yok Kendinden (Grace Paley, çev. Aylin Ülçer, Yüz Kitap)
Patlayan Kuyrukluyıldızlar – Ekspresyonist Öyküler (Held, Panizza, Scheerbart, Meyrink, Kafka, Musil vd., çev. Zehra Aksu Yılmazer, İş Kültür)
Volga
(Lou Andreas-Salomé, çev. İlknur İgan, İş Kültür)
Zamanın Ağızları
(Eduardo Galeano, çev. Bülent Kale, Sel)

Roman
Animal Triste (Monika Maron, çev. Mustafa Tüzel, Alef)
Apprendre à finir (Laurent Mauvignier, Les Éditions de minuit)
Benjamin Button’ın Tuhaf Hikâyesi (F. Scott Fitzgerald, çev. Bülent Doğan, İş Kültür)
Doktor Moreau’nun Adası (H. G. Wells, çev. Celal Üster, İş Kültür)
Dönüşüm (Dönüşüm Dersiyle Birlikte) (Franz Kafka & Vladimir Nabokov, çev. Vedat Çorlu, İthaki) 
En attendant l’année dernière
(Philip K. Dick, çev. Michel Deutsch, OPTA)
Gözetleme Kulesi (Elizabeth Harrower, çev. Deniz Keskin, Metis)
Gürültülü Yalnızlık (Bohumil Hrabal, çev. Elif Gökteke, Notos Kitap)
Huckleberry Finn’in Maceraları
(Mark Twain, çev. Bülent Doğan, İş Kültür)
İnsanlık Durumu
(André Malraux, çev. Ali Berktay, İletişim)
İsa’nın Çocukluğu (J.M. Coetzee, çev. Bülent Doğan, Can)
Madam Bovary (Gustave Flaubert, çev. Celal Öner, Alkım)
Ormanda Ölüm Yokmuş
(Latife Tekin, Metis)
Sarrasine
(Honoré de Balzac, çev. Ali Berktay, İş Kültür)
Semerkant
(Amin Maalouf, çev. Ali Berktay, YKY)
Sirk Geceleri (Angela Carter, çev. Ayşe Gül Güre, Can)
Sis (Miguel de Unamuno, çev. Gökhan Aksay, Olvido)
Şeker Portakalı
(José Mauro de Vasconcelos, çev. Emrah İmre, Can)
Şeytan Tozu (Leo Perutz, çev. Zehra Aksu Yılmazer, İş Kültür) 
Tiksinti
(Horacio Castellanos Moya, çev. Süleyman Doğru, Notos Kitap)
Tokyo Uçuşu İptal
(Rana Dasgupta, çev. Deniz Keskin, Metis)
Üç Köşeli Dünya
(Natsume Soseki, çev. Burcu Erol, Konu)
Yalnız Adam (Eugene Ionesco, çev. Bertan Onaran, Ara)

Şiir
Bütün Şiirleri (Orhan Veli, YKY)
Duino Ağıtları (Rainer Maria Rilke, çev. Zehra Aksu Yılmazer, İş Kültür)

Çocuk Kitabı
Hayatımın Rolü (Matie Carranza, çev. Saliha Nilüfer, Günışığı)