Televizyon Kanallarında Altyazı-Dublaj Çevirisi ve Bağlantılı Diğer Hizmetlere İlişkin Tarife

Televizyon kanallarında altyazı-dublaj çevirisi ve bağlantılı diğer hizmetlere ilişkin asgari tarife ve tip sözleşme yakında duyurulacaktır.