16 Aralık 2017 Cumartesi günü Cezayir Toplantı Salonu’nda düzenlediğimiz Olağanüstü Genel Kurul’da ÇEVBİR’in yeni yönetim kurulu seçildi. Yeni yönetim kurulundaki görev dağılımları şu şekilde gerçekleşti:

Asil Üyeler
Savaş Kılıç (Başkan)
Servet Süreyya Çalıkoğlu (Sayman)
Menekşe Arık (Başkan Yardımcısı)
Elif Okan Gezmiş
Begüm Kovulmaz

Yedek Üyeler
Deniz Keskin
Melike Neva Şellaki
Saliha Sanem Erdem
Aslı Takanay
Damla Göl

Son derece olumlu ve umutlu bir havada geçen genel kurul sürecinin yeni dönemde de baki kalması; hep birlikte şeffaf, meslek birliğinin ve üyelerinin yararı için mücadele eden, üyelerin işleyişe aktif olarak katılabildiği ve birlik ruhunun egemen olduğu bir ÇEVBİR yaratabilmek dileğiyle…

ÇEVBİR hepimizin!