İSİGİşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi son yıllarda yaptığı çalışmalarla kamuoyunda tanınan; işçiler, kamu çalışanları, işçi aileleri, doktorlar, mühendisler, akademisyenler, gazeteciler, hukukçular… ve onların örgütlenmelerinin oluşturduğu; devletten ve sermayeden bağımsız; sağlıklı ve güvenli çalışma mücadelesini yürüten bir koordinasyon, bir emek örgütü. ÇEVBİR olarak iş cinayetleri ve meslek hastalıkları konusunda ısrarlı çabasıyla duyarlılık yaratan bu Meclis’in çalışmalarına bizler de destek veriyor ve katılıyoruz. Son olarak İSİG Meclisi’nin 2015 yılı İş Cinayetleri Raporu’nun İngilizceye çevrilmesinde üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. Benzer konularda İSİG Meclisi’nin çalışmalarına katkımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. İşçilerin çalışırken ölmediği, sakatlanmadığı günlere olan özlemimizle ilgili raporu üyelerimizin bilgisine sunuyoruz. Erişim için tıklayınız.