Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu Üyeleri

Bilal Çölgeçen
Elif Ersavcı (Çopuroğlu)
Lütfü Taylan Tosun

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Sevinç Altınçekiç
Erkal Ünal
Seda Ersavcı