Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Savaş Kılıç (Başkan)
Servet Süreyya Çalıkoğlu (Başkan Yardımcısı)
Elif Okan Gezmiş (Sayman)
Aslı Takanay
Begüm Kovulmaz

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Deniz Keskin
Ayşe Müge Çavdar
Yunus Çetin
A. Nüvit Bingöl