Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Servet Süreyya Çalıkoğlu (Başkan)
Elif Okan Gezmiş (Başkan Yardımcısı)
Burcu Halaç (Sayman)
Aslı Takanay
Deniz Keskin

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Ece Nihal Karluk
Menekşe Arık
Savaş Kılıç
Seda Özdil
Yunus Çetin

Genel Sekreter
Menekşe Arık