Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU

Fevziye Çiçek Kılıç
Fatıma Nihan Özyıldırım (Sayman)
Turan Parlak (Başk. Yrd.)
Barış Özkul
Atılcan Saday (Başkan)
Mehmet Moralı (Genel Sekreter)
Zafer Avşar (Genel Sek.Yard.)

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Leyla Şimşek Rathke
Süha Sertabipoğlu
Barış Cezar
Barış Gönülşen
Fatma Nur Nirven

Back to Top