Yönetim Kurulu

Asil Üyeler
Savaş Kılıç (Başkan)
Elif Okan Gezmiş (Sayman)
Menekşe Arık (Başkan Yardımcısı)
Servet Süreyya Çalıkoğlu
Begüm Kovulmaz

Yedek Üyeler
Deniz Keskin
Melike Neva Şellaki
Saliha Sanem Erdem
Aslı Takanay
Damla Göl