Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

Savaş Kılıç (Başkan)
Menekşe Arık (Başkan Yardımcısı)
Elif Okan Gezmiş (Sayman)
Aslı Takanay
Begüm Kovulmaz

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Deniz Keskin
Ayşe Müge Çavdar
Servet Süreyya Çalıkoğlu
Yunus Çetin
A. Nüvit Bingöl