Yönetim Kurulu Asil Üyeler                                            

Savaş Kılıç (Başkan)
Servet Süreyya Çalıkoğlu (Başkan Yardımcısı)
Elif Okan Gezmiş (Sayman)
Aslı Takanay

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Deniz Keskin
Ayşe Müge Çavdar
Yunus Çetin

Genel Sekreter

Menekşe Arık