Yönetim Kurulu

Asil Üyeler
Savaş Kılıç (Başkan)
Servet Süreyya Çalıkoğlu (Sayman)
Menekşe Arık (Başkan Yardımcısı)
Elif Okan Gezmiş
Begüm Kovulmaz

Yedek Üyeler
Deniz Keskin
Melike Neva Şellaki
Saliha Sanem Erdem
Aslı Takanay
Damla Göl