ETİK İLKELER

  • Çevirmenin mesleki sorumluluğu:

Çevirmen çevirdiği metindeki (filmdeki, vb) bilgileri, işi talep edenden izinsiz olarak üçüncü şahıslara duyuramaz, bu bilgileri saklamakla yükümlüdür.

  • Üyelerin Çevbir’e ve meslektaşlarına karşı sorumlulukları:
  1. Üyeler meslek birliğinin adını doğrudan kendi amaçları ve menfaatleri doğrultusunda kötüye kullanamaz;
  2. Çevbir e-posta gruplarında yayınlanan ilanlara başvuran üyeler meslek ahlakına uygun hareket etmekle yükümlü ve Çevbir’e karşı sorumludur;
  3. Üyeler başka üyelerin ve genel olarak meslektaşlarının aleyhine olacak birlik içi ve mesleki davranışlardan kaçınır.
  • Yönetimin üyelere karşı sorumlulukları:
  1. Yönetim kurulunda (YK) görev alacakların işleri ve ticari faaliyetleri konusunda şeffaflık olmalı;
  2. serbest çevirmen olarak çalışan üyelerin bütün kurullarda daha fazla görev alması sağlanmalı ve teşvik edilmeli;
  3. YK toplantıları mümkün olduğunca sık, üyelere açık yapılmalı, bunun için toplantılar üyelere önceden duyurulmalı; toplantı raporları düzenli olarak üyelerle paylaşılmalı.