Yayıncı Kuruluşlar Çevirmenden Fatura Talep Edemez!

Yayıncı Kuruluşlar Çevirmenden Fatura Talep Edemez!

Televizyon yayıncıları ve bunlara altyazı-seslendirme hizmeti veren şirketler altyazı ve seslendirme çevirmenlerinden “fatura kesme” talebinde bulunmaktadır. Hattâ bu talep, talepten öte bir zorlama ve “iş vermeyiz” tehdidiyle birlikte gelmektedir. Korsanın yasadışı olduğuna şüphe yoktur, ancak takdir edilmelidir ki “tehdit”, ve “yıldırma” politikaları da yasadışıdır.

Fikir ve Sanat Eserleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük uyarınca, Kültür Bakanlığı’na bağlı yarı-resmî bir statüyle kurulmuş olan ve sadece 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamındaki çevirmenlerin üye olabildiği Çevirmenler Meslek Birliği’miz bu yüzden aşağıdaki açıklamayı zorunlu görmüştür.

Altyazı ve seslendirme çevirisi, tıpkı edebi eserlerde olduğu üzere, hem FSEK kapsamında hem de Türkiye’nin imzasının bulunduğu uluslararası sözleşmelerde “eser” olarak, çevirmenleri de “eser sahibi” olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla söz konusu eser çevirisinin bir yayınevine veya bir televizyon kuruluşuna yapılması arasında yasal açıdan herhangi bir fark bulunmamaktadır. Diğer taraftan 198 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 11/08/1999 – 4444/4 ile değişik 18. maddesinde yer aldığı üzere, FSEK kapsamında yer alan çeviri eserlerin eser sahiplerinin (çevirmenlerinin), bu faaliyetleri süreklilik arz etsin veya etmesin, gelir vergisinden istisna olduğu kesin biçimde belirtilmektedir. Eser çevirisi sahiplerinin yaptıkları iş karşılığında fatura kesme yükümlülüğü işte bu yüzden bulunmamaktadır. Aradaki sözleşmenin telif sözleşmesi olması gerekmekte, ancak çevirmenin “telif hakkından” kaçınan hak sahipleri ticari kazançlarının vergilendirmesinde kendi gider hanelerine bir kapı daha açabilmek amacıyla eser çevirmenlerine “faturayı” dayatmasında bulunmaktadırlar.

Açık mevzuat hükümleri kapsamında tarafların zorunlu kılınmadığı bilgi ve belgelerin talep edilmesinin usule uygun olmadığını hatırlatır, söz konusu durumda üyelerimizin haklarının, hakkaniyet çerçevesinin dışına çıkılarak kesintiye uğramaması konusunda gereğinin yapılmasını saygı ile dileriz.

Back to Top