Üyelik Koşulları

ÇEVİRMENLER MESLEK BİRLİĞİ ÜYELİK KOŞULLARI

Çeviri eser sahibi herkes ÇEVBİR’e üye olabilir. Yayınlanmış bir kitabın sadece bir bölümünü çevirmiş olsa da, eser sahibi sıfatıyla yayınevleriyle sözleşme ilişkisine girmeye hak kazanmış olanlar da üye olabilir. Artık aramızda olmayan çevirmenlerin yasal mirasçıları da, mirasçı olduklarını kanıtlayan belgelerin bir örneğiyle birlikte başvurdukları takdirde yararlanan üye sıfatıyla ÇEVBİR’e üye olabilirler. Üye olmak için istenen belgeler:

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve iki fotoğraf
  2. Üyelik Başvuru Formu‘nun doldurularak imzalanması.
  3. Eser Yetki Belgesi

 

ÇEVBİR BANKA HESAPLARI:

Garanti Bankası-Kadıköy:
88/6292099
IBAN: TR21 0006 2000 0880 0006 2920 99

İş Bankası-Rıhtım Kadköy:
1025/4302604
IBAN: TR58 0006 4000 0011 0254 3026 04

Giriş ücreti 50 YTL, aylık aidat da 15 YTL olarak belirlenmiştir. Arzu edenler giriş ücretini taksitle ödeyebilir.

Ayrıca, bağlı bulunduğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Meslek Birlikleri hakkındaki Tip Tüzüğünde, bütün meslek birliklerinde, üyelerin en azından bir eserlerinin haklarını takip etme yetkisini birliklere devretmeleri gerektiği belirtilmiştir. O yüzden özellikle yayınevleriyle sorun yaşadığınız ya da yaşayabileceğiniz veya baskısı tükenmiş bir ya da birkaç eserinizin takip haklarını, basılı eser çevirmenleri için Yetki Belgesi veya altyazı-seslendirme çevirmenleri için Yetki Belgesi örneğini doldurarak ÇEVBİR’e devretmeniz gerekmektedir  (Yetki Belgesinin tarih kısımlarını lütfen boş bırakınız). Basılı eser sadece kitap değildir, dergilere veya derlemelere yapmış olduğunuz ve FSEK kapsamına giren fikir eserleri de basılı eser kapsamındadır.

Back to Top