Acker, Kathy “Annem: İçimdeki Şeytan”

Acker, Kathy “Annem: İçimdeki Şeytan”

Acker, Kathy. Annem: İçimdeki Şeytan (Güncel Yayıncılık, 1996, tükendi) – Çeviren: Nur Nirven

Kathy Acker, bu kitabı kaleme alırken, George Bataille ile Colette Pignot arasındaki yitik ilişkiden esinlenmiş. “Annem: İçimdeki Şeytan”, toplum ve toplum kuralları dışında yaşayan bir kadının, kadın erkek ilişkileri temelinde toplumu sorgulaması. Kathy Acker’in, şiddet, pornografi ve iç hesaplaşma söylemiyle yüklü bu yapıtı, aynı zamanda sınırlı, itici bir üslupla örülü. Açker, iç yolculuğunu bir şeytan çıkarma ayinine dönüştürüyor sanki. Ve bu ayin salt ruhsal bir çözümlemeyle de sınırlı kalmıyor. Politik, toplumsal ve kültürel ilişkilere de şimşekler yağdırıyor.

Back to Top