ULITSKAYA, Liyudmila “Soneçka”

ULITSKAYA, Liyudmila. Soneçka – Çeviren: Mehmet Özgül

Tükendi. İlk baskı: Doğan, 1999.

Yahudi kökenli bir ailenin yetişkin bir kızı vardır. Bu genç kızın bir kız arkadaşı, onun babası ile gönül ilişkisi kurar. Annesi ise ünlü bir ressam olan kocasının sanatını zenginleştireceği düşüncesiyle bu ilişkiyi destekler.