Muallim Naci’nin Diliyle Emile Zola

Emile Zola

Çeviri Tarihinden Sayfalar bölümünde İngilizce ve Fransızcadan Osmanlıcaya veya erken Cumhuriyet Türkçesine yapılmış (bugün için telif hakkı bulunmayan) çevirilere özgün metinleriyle birlikte yer veriyoruz. Amacımız, çevirmenlere ve okurlara eski çevirilerden tadımlık bölümler sunarak, bunların dillerini ve üsluplarını tanıtmak olduğu kadar, aynı zamanda yeri geldiğinde yararlanılabilecek bu tür kaynakları hiç olmazsa numune düzeyinde erişilebilir hale getirmek.

İlk olarak, Fransız romancı Emile Zola’nın (1840-1902) Thérèse Raquin (1867) başlıklı anlatısının ilk bölümünü PDF olarak sunuyoruz (Thérèse Raquin, Muallim Naci çevirisi). Bu çeviriyi Muallim Naci (1849-1893) önce Mecmua-i Muallim’de (1887-88) tefrika olarak, ardından ise kitap (1889-90) olarak yayımlamış. Metni Tabita Toparlak ve Savaş Kılıç Latin harflerine aktardı. Fransızca bilmeyen okur veya çevirmenler karşılaştırma yapmak isteyebilirler diye üçüncü sütunda İngilizce çevirisine de yer verdik.

Metinleri sunma sebebimiz filolojik çalışma yapmak olmadığı için, imlayı mümkün olduğunca günümüz imlasına yaklaştırdık, yabancılığı azaltmaya çalıştık.

Zevkle okumanız dileğiyle.

Savaş Kılıç