2021 YILI ÇOKLU GÖSTERİM ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Seslendirme çevirisi ve çeviriyle bağlantılı diğer kalemler (DAKİKA BAŞI NET ÜCRET)

Deşifre: 9,54 TL
Türkçeye Çeviri: 38,15 TL
Yabancı Dile Çeviri: 48,07 TL
Çeviri Kontrol: 12,81 TL
Redaksiyon: 19,07 TL
Betimleme Çevirisi: 15,26 TL
Ekstra İçerik Çevirisi: 49,59 TL

Kılavuz Rapor (Metadata): (kelime başı) 0,45 TL
Fragman Çevirisi: (fragman başı) 130 TL
Ses Testi Materyali Çevirisi (VTK): (VTK başı) 50 TL

Acil İş: Görsel-işitsel metnin iş yüküne ve zorluğuna göre standart ücretlendirmenin %30 ila %100 fazlası.

TANIMLAR

Acil İş: Teslimat açısından zaman kısıtı olan ve ilgili görsel-işitsel malzemenin çevirisi için çevirmenin fazla mesai yaparak günlük çeviri kapasitesinin üstüne çıkması gerektiği durumlar “acil iş” olarak tanımlanır.
Betimleme Çevirisi (Audio Description): Görme engellilere yönelik, görseldeki mizansenin ayrıntısıyla tarif edildiği metinlerin çevirisidir.
Çeviri Kontrol: Sadece çeviri metnin kontrol edilmesi ve düzeltilmesi işidir. Teknik açıdan yapılan kontrolü içermez.
Deşifre: Kaynak dildeki özgün diyalog listesinin olmadığı durumlarda özgün diyalogların dinlenerek bire bir yazılmasıdır.
Ekstra İçerik (VAM-Value Added Material) Çevirisi: Film, dizi gibi ürünlere ait silinmiş sahneleri, kamera arkası görüntüleri, yönetmen ya da film ekibinin yorumlarını içeren görsel-işitsel malzeme ekstra içerik olarak adlandırılır, ekstra içerik çevirisi bu tür malzemelerin çevirisidir.
Fragman Çevirisi: Film, dizi gibi ürünler için oluşturulan kısa, tanıtıcı görsel-işitsel malzeme fragman olarak adlandırılır, fragman çevirisi bu tanıtıcı görsel-işitsel malzemenin çevirisidir.
Kılavuz Rapor (Metadata): Çevirisi yapılacak görsel-işitsel malzemeye dair yapımcı, yönetmen, yapım yılı, tanıtıcı yazı, malzemenin birden fazla bölümden oluştuğu durumlarda bölümlerin ad ve özetleri, sezon bilgisi, görsel-işitsel malzemede yer alan ekran yazıları gibi bilgilerin girildiği rapordur.
Net Ücret: Brüt ücretten stopaj ve diğer vergiler kesildikten sonra ele geçen ücret.
Redaksiyon: Çevirilerin hatalardan ya da teknik meselelerden kaynaklanan sorunlarının giderilmesi amacıyla metnin kontrol edilmesi ve düzeltilmesi işidir.
Ses Testi Materyali (VTK-Voice Test Kit) Çevirisi: Seslendirmesi yapılacak işlerde karakterlere atanacak seslendirme sanatçılarının belirlenmesi için sadece seçilen karakterlerin diyaloglarından örnekler alınmasıyla oluşturulan görsel-işitsel malzemeye ses testi materyali (VTK) denir, VTK çevirisi bu malzemenin çeviri işidir.

ÇOKLU GÖSTERİM İÇİN SESLENDİRME ÇEVİRİSİ SÖZLEŞMESİ