Metinlerin üzerinde çalışan çevirmenler ve editörler, genellikle metinleri şekillendirmekle meşgul. Çevrildikten sonra yayına hazırlanan metinleri kitap haline dönüştürürken tasarım süreçlerini bilmek de önemli. Bu fikirden yola çıkarak Salt Galata’da düzenlediğimiz atölyede çevirmenler ve editörler için tasarımın temellerini konuştuk. 

Yayıncılık alanında hem tasarımcı hem de sanatçı olarak değerli işlere imza atmış Birol Bayram ve E S Kibele Yarman, çevirdiğimiz metinlerin kitap haline dönüşürken geçtiği tasarım süreçlerini anlattı.

Birol Bayram, “Hislere Tercüman Olmak” başlıklı konuşmasında, editörler ve çevirmenlerle tasarımcılar arasındaki ilişkiyi deneyimlerinden yola çıkarak ele aldı. Kibele Yarman ise “Metinden İmaja: Tasarımcı Olmayanlar İçin Tasarıma Giriş” başlıklı konuşmasında, Word belgeleriyle veya tek bir fikirle başlayan kitapların nasıl görselleştirildiğinden bahsetti. Renk bilgisinden, tipografiye ve temel tasarım ilkelerine kadar tasarımın farklı alanlarına değindi.

Konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederiz.

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.