Çevirdiğiniz kitap başkasının adıyla çeviriyi yaptığınız yayınevi ya da başka bir yayınevi tarafından basıldığında avukatımızı devreye sokabiliyoruz. Bu noktada öncelikle çevirinin size ait olduğunu ispatlamanız gerekiyor. (Bkz. “Çevirimi tescil ettirebilir miyim?” başlıklı soru)