Bu kitap, prime time pembe dizilerindeki kadınların rolleri üzerine yapılmış ilk büyük incelemedir. Christine Geraghty, İngiliz ve Amerikan televizyonlarında gösterilen pembe dizilerin karşılaştırmalı çözümlemesi içinde ekrandaki anlatılarla geleneksel pembe dizi izleyicisini oluşturan kadınlar arasındaki ilişkiyi incelemektedir.

Kamusal ve kişisel yaşam, mantık ve duygu, iş ve zevk arasındaki bölünme Dallas, Hanedan, Coronation Street veEast Enders gibi en popüler pembe dizilerin yapısı içindeki konuların belkemiğini oluşturur. Yazara göre bu temalar aynı zamanda kadınlar ve erkekler arasındaki daha geniş sosyal bölünmeleri içermekte, pembe dizilerde ise bu bölünmeler hem sorgulanıp hem de keyif alma kaynağı olarak ele alınmaktadır.

Kadınlar ve Pembe Dizi, kadın araştırmaları, medya ve kültürel araştırmalar derslerinde önemli bir yer tutacak ayrıntılı, dikkatli ve geniş kapsamlı bir çözümlemedir.

Çeviren: Nur Nirven

İlk baskı: 1991, AFA Yayınları

Durumu: Baskısı tükendi.

Bu bölümde yer alan bütün çeviriler için Meslek Birliğimiz yetkilendirilmiştir.
İletişim için: cevbir.org@gmail.com