Bugün milliyetçilik dünyada köktenci hareketlerden biri olarak yeniden ortaya çıkmaktadır. Ancak bugünkü milliyetçilik biçimleri modern tarihin ilk dönemlerindeki milliyetçi akımlarla nasıl ilişkilendirilebilir? Ne tür milliyetçi duygu ve uygulama farklılıkları söz konusudur. Milliyetçiliğin bu süregen çekiciliğini nasıl açıklayabiliriz?

Kitapta bu benzeri konuları açıklayabilmek için Guibernau modern milliyetçiliğin yeni ve güçlü bir çözümlemesini yapıyor. Milliyetçiliğin siyasal yapısı ve milli devletle olan bağlantısının ele alındığı kitapta soruna küreselleşme bağlamında yaklaşılmakta.

Çeviren: Neşe Nur Domaniç

İlk baskı: 1996, Sarmal

Durumu: Baskısı tükendi.

Bu bölümde yer alan bütün çeviriler için Meslek Birliğimiz yetkilendirilmiştir.
İletişim için: cevbir.org@gmail.com