Bu kitap, kültürlerarası Felsefe alanında çalışan Heinz Kimmerle, uzun bir Afrika gezisinin ürünü. Kimmerle değişik Afrika ülkelerinin üniversitelerinde girdiği dersleri, yaptığı görüşmeleri ve araştırmaların sonuçlarını kitabında anlatıyor. Batı felsefesinin Afrika’da alımlanışının yanı sıra Geleneksel Afrika bilgelik öğretilerinin günümüzde nasıl yaşatıldığı da kitabın konusunu oluşturuyor. Kenya, Gana, Benin, Nijerya gibi ülkelerde felsefe dallarının örgütlenişi, Afrika düşüncesinin sistematikliği, etno-felsefe eleştirisi gibi konular kitabın alt başlıklarını oluşturuyor.

Çeviren: Mustafa Tüzel

İlk baskı: 1995, Kabalcı

Durumu: Baskısı tükendi.

Bu bölümde yer alan bütün çeviriler için Meslek Birliğimiz yetkilendirilmiştir.
İletişim için: cevbir.org@gmail.com