Marie-Louise von Franz, 1933’ten 1961’e kadar Jung ile birlikte çalıştı. Jung’un asistanı, çalışma arkadaşı ve takipçisi oldu: Ölümünden sonra, onun çalışmalarını geliştirdi ve perimasalları serisini yazmaya başladı. Zürih’te Jung Enstitüsünü kuran Marie-Louise von Franz, ABD’de ve birçok yerde verdiği seminerlerde, Jungçu olmanın değil kişinin yalnızca kendisi oluşunun önemine yönelik düşüncesini vurguladı. Kitapta, von Franz’ın 1956 sonbaharında Zürih’te bulunan Jung Enstitüsü’nde İngilizce verdiği bir dizi seminerin derlemesi temel alınmıştır.

“Peki, “doğru” davranış türü nedir? Bu perimasallarındaki zorluklardan biridir, çünkü o kadar saf bir şekilde ikna edicidirler ki, kişi onları sorgulamaz. Kahramanın davranışının sıradan insan standartlarına uymadığı besbellidir; aptal, saf ya da zalim olabilir ve onu yargılayabileceğimiz her türlü hileye başvurur, yine de nasıl davranırsa davransın, onun haklı olduğunu hissedersiniz. O halde, bu “doğruluk” belki de durumun bütünlüğüyle tam bir uyum içinde olmak diye daha iyi tanımlanabilir. Asla, “tamam, haydutlar katil olmak zorunda, büyücüler de daima kurnaz” diyemezsiniz, çünkü durumun böyle olmadığı hikâyelerle her zaman karşılaşabilirsiniz. Yani bir formül vermek mümkün değildir.”

Çeviren: Zeynep Bengü

Durumu: Yayımlanmamış çeviri

Bu bölümde yer alan bütün çeviriler için Meslek Birliğimiz yetkilendirilmiştir.
İletişim için: cevbir.org@gmail.com