“Modern toplumdaki homofobik, cinsiyetçi, ırkçı, milliyetçi ve diğer ayrımlar egemen sınıfın çıkarlarını yansıtır,” diyen Sherry Wolf cinsel özgürlük mücadelesi ile insanın özgürleşme mücadelesi arasındaki bağı gözler önüne seriyor.

Marksizmin LGBT konusuna ve cinsel özgürleşmeye bakışının zamanla nasıl çarpıtıldığını, Ekim Devrimi’nin hemen ertesindeki söylemleri, sosyalizm iddiasındaki ülkelerin kapitalist rejimlere dönüşümüyle konuya yaklaşımları arasındaki paralelliği sergilerken aynı zamanda postmodern kimlik politikalarının ve queer teorinin LGBT mücadelesinde yarattığı sonuçları da eleştirel bir gözle değerlendiriyor.

 

 

Çeviren: Kıvanç Tanrıyar

Hangi dilden: İngilizce

Yayın tarihi ve yayınevi: 2009, Sel Yayıncılık

Durumu: Tükendi

Çevirmenin notu: Bu kitap Amerika’daki LGBTİ hareketinin evrimini incelerken sosyalizmle LGBTİ+ hareketinin nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor.

 

Bu bölümde yer alan bütün çeviriler için meslek birliğimiz yetkilendirilmiştir.

İletişim için: cevbir.org@gmail.com