Bessie and Flossie, two battery hens, are confused. They’ve left their cages for the first time, and aren’t sure what to make of the world beyond. Luckily, Jackdaw is there to help!

 

Çeviren: Zarife Biliz

İlk baskı: –

Durumu: Yayımlanmadı

Hangi dilden: İngilizce

Bu bölümde yer alan bütün çeviriler için Meslek Birliğimiz yetkilendirilmiştir.
İletişim için: cevbir.org@gmail.com