ÇEVBİR yetki belgesiyle takip hakları devredilen bir eserle ilgili olarak uygulayacağı Birlik Payı, Dağıtım Yönergesi’nin altıncı maddesinde şöyle belirtilmiştir:

MADDE 6 – Birlik Payı aşağıdaki esaslar uyarınca uygulanır:

a) Yetki belgelerinin rutin takibiyle sorunsuz olarak tahakkuk eden teliflerde, telife konu miktar üzerinden %2

b) Yetki belgelerinin rutin takibinin dışında kallan hallerde, hukuki yollara başvurulmadan yapılan takip sonucu tahakkuk eden teliflerde, telife konu miktar üzerinden %5

c) Yetki belgelerinde hukuki işlemlerin başlatılması sonucu tahakkuk eden teliflerde, telife konu miktar üzerinden, avukatlık payı (pek çok durum için %12) hariç olmak üzere %8