Yönetim Kurulu Asil Üyeler                                            

Savaş Kılıç (Başkan)

Servet Süreyya Çalıkoğlu (Başkan Yardımcısı)

Elif Okan Gezmiş (Sayman)

Aslı Takanay

Deniz Keskin

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Yunus Çetin

Ayşe Müge Çavdar

Genel Sekreter

Menekşe Arık