Haysiyet Kurulu Asil Üyeler

Bülent O. Doğan
Deniz (Koç) Pala
İbrahim Enis Köksaldı

Haysiyet Kurulu Yedek Üyeler

H. Sıla Okur
Mustafa Tüzel
Selda Somuncuoğlu