Haysiyet Kurulu Asil Üyeler

Mustafa Tüzel (Başkan)

Deniz Koç

Umay Gören

Haysiyet Kurulu Yedek Üyeler

Nur Nirven

Deniz Keskin

Danende Zeynep Alpar