Çeviri yaparken kullanılan başvuru kaynakları (sözlükler, ansiklopediler, atıfta bulunulacak temel metinler, terim bankaları, vs.) bakımından internet çok çeşitlilik sunuyor, fakat önümüze çıkan sayfaların doğrusunu seçmek her zaman kolay olmuyor. Özellikle mesleğe yeni başlayanların bu kaynakların kullanımı bakımından sorunlar yaşadığını görüyoruz. Bu yüzden ÇEVBİR üyeleri olarak kullandığımız çevrimiçi kaynakları bir araya getirip sizlerle paylaşmak istedik. Aşağıda çeşitli dillerdeki sözlüklerden, kılavuzlardan, eşanlamlılar sözlüklerinden ve benzer başvuru kaynaklarından oluşan faydalı bağlantılar listemiz bulunuyor. Bu listeyi hem diğer dillerle hem de bildiğiniz başka güvenilir başvuru kaynağı bağlantılarıyla zenginleştirmek için sizin de önerileriniz varsa cevbir.org@gmail.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

 

ÇOK DİLLİ SÖZLÜKLER

Glosbe Sözlük: https://tr.glosbe.com/

İng/Alm/Fr Psikanaliz Sözlüğü: https://psikeistanbul.org/

İng/Alm/Fr/İsp Tureng Sözlük: https://tureng.com/

İng/Alm/Rus/Arapça Sesli Sözlük: https://www.seslisozluk.net/

İng/Alm/Tr Sözlük: https://sozluk.web.tr/

Katalanca-İsp/İng/Alm Sözlük: http://www.multilingue.cat/

Kutsal Kitap: https://incil.info/kitaplistesi

Pons Sözlük: https://tr.pons.com

Psikanaliz Terimleri: https://www.ipa.world/IPA/en/Dictionary.aspx

Reverso Sözlük: https://context.reverso.net

Sözlük ve Forum: https://www.wordreference.com

Tr/Lat/İng Botanik Sözlüğü: https://www.turkiyeflorasi.org.tr/terimler.html

 

TR-TR

Anayasa, Kanunlar, Kararnameler vs.: https://mevzuat.gov.tr/

Ayverdi (Kubbealtı) Sözlüğü: http://lugatim.com/

Bilim Terimleri Sözlüğü: http://terim.tuba.gov.tr/

Bilim Terimleri Sözlüğü: https://terimler.org/

Bitki Adları: https://azbitki.com/bitkiler-aleminde-siniflandirma

Bitki Adları: https://bizimbitkiler.org.tr/v2/index.php

Biyoloji Sözlüğü: https://www.biyologlar.com/biyoloji-sozluk

Deyimler Sözlüğü: https://tr.wiktionary.org/wiki/Dizin:Deyimler

Deyimler Sözlüğü: https://www.dersimiz.com/deyimler-sozlugu/

Dil Derneği Sözlük: http://www.dildernegi.org.tr/TR,274/turkce-sozluk-ara-bul.html

Dil Derneği Yazım Kılavuzu: http://www.dildernegi.org.tr/TR,276/yazim-kilavuzu-ara-bul.html

Diyanet Kuran Çevirisi: https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/

Eşanlamlılar: https://benzerkelimeler.com/

Eşanlamlılar: https://www.es-anlam.com/

Felsefe Sözlüğü: https://www.felsefe.gen.tr/kt/felsefe-sozlugu/

Genetik Terimler Sözlüğü: https://www.thd.org.tr/thdData/Books/723/genetik-terimler-sozlugu.pdf

Hayvan İsimleri: https://www.meleklermekani.com/threads/alfabetik-hayvan-isimleri.103905/

Hukuk Terimleri Sözlüğü: http://www.hukukrehberi.net/Page.aspx?PageID=102

Hukuk Terimleri Sözlüğü: http://www.yenimakale.com/hukuk-terimleri-sozlugu.html

İslam Ansiklopedisi: https://islamansiklopedisi.org.tr/

İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu: https://titck.gov.tr/storage/Archive/2020/legislation/KADKLVZ01IKU13.11.2015Rev08_13ac0133-274b-44dc-98cd-33998758cc72.pdf

Kamu Terim Bankası: https://ktb.iletisim.gov.tr/

Kelime Bulma Araçları: https://kelimeler.ileilgili.org/

Kutsal Kitap: https://incil.info/

Müzik Terimleri Sözlüğü: https://www.mozaik-koeln.com/tr/Kutuphane.shtml

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi: https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/17/2022/06/cok-uluslu-isletmeler-ve-vergi-idareleri-icin-OECD-transfer-fiyatlandirmasi-rehberi-2017.pdf

Sevan Nişanyan Etimolojik Sözlük: https://www.nisanyansozluk.com/

TDK Sözlüğü: https://sozluk.gov.tr/

TDK Yazım Kuralları: https://tdk.gov.tr/kategori/icerik/yazim-kurallari/

Tercüme Dergisi: https://www.tustav.org/sureli-yayinlar-arsivi/tercume/?fbclid=IwAR1S9k2VGk-R_lJcN7nDO2zdUIOGvDU7ITtPEJ0e7VtTz8tHl5tBp3XMoOQ

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü: https://web.archive.org/web/20200623092710/http://teis.yesevi.edu.tr/anasayfa

Türkçe Korpus: https://dictionary.tscorpus.com/

 

İNG-TR

Afet Yönetimi Terimleri: https://www.afad.gov.tr/aciklamali-afet-yonetimi-terimleri-sozlugu

Askeri Terminoloji: https://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/askeri-terminoloji-032015.pdf

Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü: https://www.ab.gov.tr/files/Sozluk/glossary_for_the_european_union.pdf

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sözlüğü: https://edoc.coe.int/fr/convention-europenne-des-droits-de-l-homme/7661-glossary-of-the-european-convention-on-human-rights-sozluk-avrupa-insan-haklari-sozlesmesi-uzerine.html

Bilim Terimleri Sözlüğü: https://evrimagaci.org/sozluk

Bilişim Terimleri Sözlüğü: https://tercumeegitimi.com/wp-content/uploads/2015/07/bilisim-terimleri.pdf

Biyoloji Sözlüğü: https://evrimteorisionline.com/2011/01/08/biyoloji-sozlugu-ege-universitesi/

Biyolojik Kavram Sözlüğü: https://evrimcaliskanlari.wordpress.com/sozlukce/

Cambridge: https://dictionary.cambridge.org/tr

Canlı Türleri Sözlüğü: https://species.wikimedia.org/wiki/Main_Page

Covid19 Çeviri Terimleri: https://www.ceviriblog.com/2020/05/02/covid-19-ile-ilgili-ceviri-terimleri/

Çevre Terimleri Sözlüğü: https://www.cekud.org.tr/tr/cevre-kutuphanesi/cevre-terimleri-sozlugu/

Deniz Biyolojisi Terim ve Tanımları: https://www.atlasakvaryum.com/index.php?id=2231

Denizcilik Sözlüğü: http://refikakdogan.com/download/book_01.pdf

Doğa Koruma Terimleri: https://rec.org.tr/wp-content/uploads/2019/07/glossary_25122018.pdf

Ekonomi ve Maliye Terimleri: https://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/ekonomi-ve-maliye-terimleri-(ingilizce-turkce)-2022.pdf

Felsefe Sözlüğü: https://logos.bilkent.edu.tr/

G-20 Terimleri: https://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/g-20-terimleri-ingilizce-turkce-kasim-2013.pdf

Göç Terimleri Sözlüğü: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml31_turkish_2ndedition.pdf

İlaç ve Eczacılık Terimleri: https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=http://onkofar.com/vImages/pdfler/T.C.S.B.ilacveEczacilik_StandartTerimler.pdf

İstatistik Terimleri Sözlüğü: https://www.tuik.gov.tr/Kurumsal/Terminoloji_Sozluk

Jeoloji Terimleri: https://www.jeolojitr.com/p/ingilizce-jeolojik-terimler.html

Kamu Kurum İsimlerinin İngilizce Karşılıkları: https://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/kamu-kurumlari-04032016.pdf

Lgbti+ Hakları Alanında Çeviri Sözlüğü: https://kaosgldernegi.org/images/library/cevirisozlugu2020.pdf

Matematik Terimleri Sözlüğü: https://tmd.org.tr/wp-content/uploads/2019/03/TMD_Terimler-ve-Dizin.pdf

Meteoroloji Sözlüğü: https://www.mgm.gov.tr/genel/meteorolojisozlugu.aspx?m=A

Meyve Adları: https://twitter.com/yelda_guzel/status/1661017886041976833

Ormancılık Terimleri: https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Record/19405

Psikanaliz Sözlüğü: https://psikeistanbul.org/

Psikoloji Çeviri Rehberi: https://docs.google.com/document/d/1_gl-3xYSgeQjGNkZIt3koZlLkzhiLlPWJwf372bkSyc/mobilebasic?urp=gmail_link

Psikoloji Sözlüğü – Sirel Karakaş: https://www.psikolojisozlugu.com/

Resmi Dışişleri Terminolojisi: https://www.mfa.gov.tr/dis-iliskiler-terminolojisi.tr.mfa

Sesli Sözlük: https://www.seslisozluk.net/

Sigortacılık Terimleri: https://www.academia.edu/31114885/S%C4%B0GORTACILIK_TER%C4%B0MLER%C4%B0_INSURANCE_TERMS

Tıp Terimleri Sözlüğü: https://saglik.sozlugu.org/

Tr-İng. Vergi Terimleri Sözlüğü https://www.vergiburosu.com/wp-content/uploads/2011/02/ingilizce_tekduzen_hesapplani.pdf

Zargan Sözlük: https://www.zargan.com/

 

İNG-İNG

Ansiklopedi: https://www.encyclopedia.com/

Argo Sözlüğü: https://greensdictofslang.com/

Avustralya’ya Özgü Sözcükler ve Argo: https://www.koalanet.com.au/australian-slang.html

Avustralya’ya Özgü Sözcüklerin Anlamları ve Kökenleri: https://slll.cass.anu.edu.au/centres/andc/meanings-origins/n

Birim Dönüştürme: https://www.unitconverters.net/

Britannica 1911 Baskısı: https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica

Britannica: https://www.britannica.com/

Collocation Dictionary: https://ozdic.com/

Eşanlamlılar Cambridge: https://dictionary.cambridge.org/thesaurus/

Eşanlamlılar: https://www.thesaurus.com/

Etimoloji Sözlüğü: https://www.etymonline.com/
Deyim ve Atasözleri Sözlüğü: https://www.phrases.org.uk/

İngilizce Yazma Rehberi: https://ludwig.guru/

Karayipler Sözlüğü: http://wiwords.com/

PDF-Word Dönüştürme Yardımcısı: https://www.textfixer.com/tools/remove-line-breaks.php

Quora Forum: https://ww.quora.com/

Sözlük Cambridge: https://dictionary.cambridge.org/

Sözlük Dictionary: https://www.dictionary.com/

Sözlük Fine: https://www.finedictionary.com/

Sözlük Freedictionary: https://www.thefreedictionary.com/

Sözlük Merriam-Webster: https://www.merriam-webster.com/

Sözlük Onelook: https://www.onelook.com

Tarih Eğitimi: https://spartacus-educational.com/

Telaffuz: https://www.howtopronounce.com/

Trinidad ve Tobago Sözlüğü: https://www.mytobago.info/humour.php

Urban Sözlük: https://www.urbandictionary.com/

 

ALM-TR / ALM-ALM

Alm-Alm Sözlük: https://woerterbuchnetz.de/?sigle=GlobalSearch&lemma=twinghof#0

Alm-Alm Sözlük: https://www.duden.de/rechtschreibung/Druck_Kraft

Alm-Alm Sözlük: https://www.dwds.de/

Alm-Alm Sözlük: https://www.redensarten-index.de/suche.php

Alm-Alm Sözlük: https://www.wortbedeutung.info/

Alm-İng Sözlük: https://dictionary.reverso.net/german-english/

Alm-İng Sözlük: https://www.dict.cc/

Alm-İng Sözlük: https://www.linguee.com/english-german

Alm-Tr Sözlük: http://dassozluk.com/

Alm-Tr Sözlük: http://www.almanca.tk/

Alm-Tr Sözlük: https://almanca-sozluk.net/

Alm-Tr Sözlük: https://beluka.de/

Alm-Tr Sözlük: https://detr.dict.cc/

Alm-Tr Sözlük: https://tr.bab.la/

Alm-Tr Sözlük: https://tr.langenscheidt.com/almanca-turkce/

Alm-Tr Sözlük: https://tr.pons.com/%C3%A7eviri

Alm-Tr Sözlük: https://www.almancasozluk.net/

Avusturya Sözlüğü: https://www.ostarrichi.com

Dilbilgisi: http://www.d-seite.de

Eşanlamlılar: https://www.openthesaurus.de

 

LATİNCE

Lat.-Tr Kuş İsimleri: http://www.kustr.org/kusisimleri/turler/

Lat.-İng. Sözlük: https://www.online-latin-dictionary.com/

Lat.-Türkçe Sözlük: https://www.academia.edu/37664584/Latince_T%C3%BCrk%C3%A7e_S%C3%B6zl%C3%BCk_PDF

 

İSPANYOLCA 

Farklı İspanyolcalar Sözlüğü: https://www.asihablamos.com/

İsp-İsp Sözlük: https://es.thefreedictionary.com/llamada

İsp-İsp Sözlük: https://www.rae.es/

Latin Amerika Dilleri Sözlüğü: https://www.asale.org/damer/

Lunfardo sözlüğü-Arjantin edebiyatı için: https://tangueraradio.com/diccionario-del-lunfardo/

Lunfardo sözlüğü-Arjantin edebyatı için: https://www.todotango.com/comunidad/lunfardo/

 

KATALANCA

Katalanca Sözlük: https://dlc.iec.cat/

Katalanca-İsp/İng/Alm: http://www.multilingue.cat/

 

ESKİ YUNANCA

Yun. – İng. Sözlük: https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=lo/gos

Yun./Lat Külliyat: https://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-Roman

 

JAPONCA

Eski Jap-Jap Sözlük: https://kobun.weblio.jp/

Haiku Tarama: https://haiku-textbook.com/

Jap-İng Sözlük: https://ejje.weblio.jp/

Jap-İng Sözlük: https://onomatoproject.com/

Jap-İng Sözlük: jisho.org

Jap-Jap Sözlük: https://kokugo.jitenon.jp/

Jap-Jap Sözlük: https://kotobank.jp/

Jap-Jap Sözlük: https://www.weblio.jp/

Jap-Jap/Jap-İng Sözlük: dictionary.goo.ne.jp

Japonca külliyat: www.aozora.gr.jp

 

RUSÇA

Sözlük ve Çeviri Forumu: www.multitran.ru

Kütüphane: www.lib.ru

Rusça sözlük dizini: https://dic.academic.ru/

Sözlük indeks sitesi: http://enc.biblioclub.ru/

Sözlük dizin sitesi: https://gufo.me/

Wiktionary Rusça: https://ru.wiktionary.org/wiki/

Rozental’in Noktalama ve Düzeltme Sözlüğü: http://rus-yaz.niv.ru/doc/punctuation-rosental/index.htm

St. Petersburg Devlet Üniversitesi Rusça Sözlüğü: rus-gos.spbu.ru

 

FR-FR / FR-TR

Eşanlamlılar: https://crisco4.unicaen.fr/des/synonymes/

Fr-Fr Sözlük: https://www.cnrtl.fr/definition/

Fr-Fr Sözlük: https://www.dictionnaire-academie.fr

Fr-Fr Sözlük: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais

Fr-Fr Sözlük: https://www.lerobert.com

Fr-Fr Sözlük: https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/

Fr-Tr Sözlük: https://www.fransizcasozluk.net