Mesleğini, dayanışmayı ve birlikte iş yapmayı önemseyen bir grup kitap çevirmeni olarak, 2003 yılında biraraya gelip Kitap Çevirmenleri Girişimi (KÇG) adıyla bir mail grubu kurduk, bu grup daha sonra genişleyerek ÇEVBİR’e evrildi. Bu arada grubumuz da halen şu adreste haberleşmeyi ve dayanışmayı sürdürüyor: Kitap Çevirmenleri Grubu

İlk başta sadece ortak sorunlarımızı paylaşmayı ve bunların halli yolunda bir şeyler yapmayı düşünüyorduk. Sorunların genelde, verilen sözlerle çalışılmasından ve bu sözlerin unutulmasından kaynaklandığını gördüğümüz için önceliği bir tipsözleşme hazırlamaya verdik. İlk başta otuz-kırk kişiyken sayısı yüzleri bulan grubumuzun aylarını aldı bu iş, ama sonuçta piyasadaki en iyi sözleşme olduğunu bu işin uzmanlarının da teslim ettiği ve gurur duyduğumuz Tipsözleşme‘yi tamamladık.

İnternet ortamındaki beraberliğimizi, yüzyüze toplantılara taşıdık ve birbirimizle tanıştık. Çözüm arayışı için yapılan toplantıların yanısıra, birlikte belli eserlerin farklı çevirilerini incelediğimiz atölyeler de yapmaya başladık. Bu arada grubumuzda terim tartışmaları yapıyor, birbirimize zorlu cümlelerde yardımcı oluyor, dilimizi daha güzel kullanmanın incelikleri konusunda fikir yürütüyorduk. Çeviriye dair her konu da doğal olarak daima gündemimizdeydi. Bu arada gördüğümüz hatalı ve haksız uygulamalar konusunda mektuplarla yayınevlerini uyarmaya ve kendimizi tanıtmak, taleplerimizi bildirmek için yayınevi ziyaretleri yapmaya başladık. Yine bu dönemde 1000 yıllık Japon klasiği Yastıkname‘yi 83 çevirmen bir araya gelerek Türkçe’ye kazandırdık.

Resmiyet ve hiyerarşiden uzak bu yapı hepimizi öyle memnun ediyordu ki kurumsal bir kimlik kazanmamızın kaçınılmaz olduğunu gördüğümüzde bile tereddüt ettik. Yine uzun tartışmalar sonucu bizim için en iyi tercihin bir meslek birliği kurmak olduğu sonucuna vardık. 2005’in Haziran ayında aldığımız bu karardan yaklaşık bir yıl sonra, 1 Mayıs 2006’da ÇEVBİR kuruldu, 1 Haziran’da da faaliyete geçti. 2009 yılındaki Olağanüstü Genel Kurul’da kabul edilen tüzük değişikliğiyle altyazı, seslendirme, tiyatro çevirisi yapan meslektaşlarımızı da temsil etmeye başladık. Birliğimizin öncelikli amacı çevirmenlerin haklarını korumak elbette ama bunun yanısıra ülkemizdeki çeviri kalitesinin yükseltilmesi, yayıncılık piyasasında belli etik ilkelerin yerleştirilmesi, yurtdışındaki çevirmen örgütleriyle ortak çalışmalar yürütülmesi, bir çevirmenevi kurulması, yabancı çevirmen ve yazarların burada konuk edilmesi gibi hedef ve hayallerimiz de var.