SAYFA BAŞI / KELİME BAŞI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

-Kasım 2023-

ÇEVBİR olarak kitapların sayfa başı/ kelime başı biçiminde ücretlendirilmesini tavsiye etmiyoruz.

Ancak bir kitabın içinden bir bölümün, kısa bir edebi metnin çevrilmesi istediğinde uygulanmak üzere, üyelerimize sayfa başı olarak ücretlendirilen çeviriler (kitap veya tez bölümü, makale, öykü, vb) için tavsiye edilecek asgari ücretler şu şekilde belirlenmiştir:

Sayfa başı için (1 sayfa = maks. 1800 boşluklu karakter): 235 TL

Kelime başı için: 1 TL

1000 karakter (boşluklu) için: 130 TL

Redaksiyon için: %3 net telif ücreti veya sayfa başı 40 TL

 

ALTYAZI ÇEVİRİSİ VE SESLENDİRME FİYAT TARİFESİ

ALTYAZI ÇEVİRİSİ VE BAĞLANTILI DİĞER HİZMETLERE İLİŞKİN TARİFE

SESLENDİRME ÇEVİRİSİ VE BAĞLANTILI DİĞER HİZMETLERE İLİŞKİN TARİFE

Sınırlı Gösterim Tarifesi

Gösterimi belirli bir etkinlikle kısıtlı olan film, belgesel, animasyon gibi görsel-işitsel ürünler sınırlı gösterim kapsamına girer. Bu tür gösterimlere film festivallerindeki gösterimler, kültür merkezi, müze, galeri gibi kurumların düzenlediği film gösterimleri ve özel gösterimler örnek verilebilir. Öte yandan, kültür merkezi, müze, galeri gibi kurumlar altyazı çevirilerini arşivlerine katacaklar ve/veya kütüphane gibi bölümlerinde kullanacaklarsa bu çeviriler için de sınırlı gösterim tarifesi geçerli olmaz, standart tarife geçerli olur.

ÇEVBİR’in sınırlı gösterimlerde altyazı çevirisi ve bağlantılı diğer hizmetlere ilişkin önerdiği asgari tarifeye buradan ulaşabilirsiniz.