Hak Takibi Başvurularında Dikkat Edilmesi Gerekenler

1) Çevbir, yasal mevzuat gereğince, üyelerinin ancak mali hakları olan çoğaltma, yayma, umuma iletim, temsil ve işleme haklarını ve ayrıca telif ücreti alacaklarını takip edebilir. 

2) Bu hak takibini yapabilmesi için Çevbir’de geçerli bir yetki belgenizin olması gerekir. Yetki belgeniz yoksa Yetki Belgeleri | Çevirmenler Meslek Birliği (cevbir.org.tr) adresinden durumunuza uygun olan(lar)ı yazdırıp ıslak imzalı olarak birliğimize ulaştırmanız gerekir. 

3) Hak takibi için sözleşmenizin bir kopyasını Çevbir’e göndermelisiniz (taranmış halini ya da okunaklı bir fotoğrafını e-posta ile göndermeniz de yeterli olacaktır). 

4) Çeviriniz için alınan bandrol adedini önce e-devlet hesabınızdan “Eser Sahibi Olduğunuz Kitaplara İlişkin Bandrol Bilgisi” başlığı altında aratarak kontrol edebilirsiniz. Ulaştığınız bandrol bilgileri arasında vaka takibine konu çeviriniz varsa bu bilgileri bizimle paylaşmanız süreci hızlandırır. (Bandrol bilgilerine çevirmen TC kimlik numarası 2019 yılında eklendiği için her kitabınız hakkında bilgi bulamayabilirsiniz. Ayrıca bir şekilde yayınevi bandrol bilgilerini sisteme girerken TC kimlik numaranızı işlememişse ya da yanlış işlemişse, yakın zamanlı kitaplarınız hakkında da bilgi olmayabilir. Bu durumda Çevbir sizin adınıza dilekçe yazarak bakanlıktan bu bilgileri isteyebilir. Bakanlığın cevap vermesi biraz zaman almaktadır.)

5) Sorun hakkında Çevbir’e baştan yazılı olarak doğru ve eksiksiz bilgi vermeniz önemlidir; aksi takdirde hak takibi süreci uzayabilir veya olumsuz sonuçlanabilir. Yanıltıcı bilgiler nedeniyle birlik zor durumda kalırsa hakkınızda disiplin yönergesinin (https://cevbir.org.tr/mevzuat/disiplin-yonergesi) ilgili hükümleri uygulanabilir.   

6) Hak takibi esnasında aşağıdaki hukuksal noktaları da göz önünde bulundurmanızı rica ediyoruz:

a) Çevbir bir vakanın takip edilip edilmemesine hukuki duruma göre karar verir;

b) Vaka takibinde atılacak adımlar Çevbir yönetim kurulu tarafından birlik avukatına danışılarak kararlaştırılır ve üyenin bilgisine sunulur;

c) Hak takibi yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde yürütülür; siyasi/ideolojik görüşe dayalı hukuk yorumlarının hak takibi sürecine bir katkısı olmamaktadır. Ayrıca hukuki bilgi eksikliği nedeniyle kasıtlı olmayan eksik bilgi ve belge paylaşımı hak takibi sürecini olumsuz yönde etkilemektedir.               

Başvuru Prosedürü

Çevirmenler Meslek Birliği, üyelik şartı aramaksızın tüm telifli eser çevirmenlerine danışmanlık vererek destek olmayı ilke edinmiştir. Ancak bireysel hak takibi yapılması için Çevbir üyesi olmak zorunludur. Bu doğrultuda, hak takibi için kurumumuza başvuran çevirmenlerin öncelikle üyelik koşullarını yerine getirmesi beklenmektedir.

Çevbir üyeleri, hak takibi başvurusunu cevbir.org@gmail.com adresine yaşadıkları sorunu ve süreci ayrıntılı olarak anlattıkları ve ihtilafa konu olan sözleşmeyi de tarayarak/fotoğrafını çekerek ekledikleri bir e-posta göndererek yapabilirler. Bu adrese yapılan başvurular yönetim kurulundaki ilgili kişiler tarafından değerlendirilip yanıtlanır.

Hak takibi sürecinde Çevbir, üyesiyle istişare ederek ve onun da onayı doğrultusunda ilgili taraflarla görüşerek ve/veya yasal adımlar atarak sorunun çözülmesine aracılık eder. Hak takibi sonuçlandığında üye adına tahsil edilen ödemelerden ilgili yönerge doğrultusunda birlik payı kesilerek Çevbir bütçesine aktarılır. Kesilen birlik payları, Çevbir’in sabit giderlerinin karşılanmasında kullanılır. Ayrıca, hak takibi sürecinde ortaya çıkabilecek noter, dosya, avukat vb. masrafları üyenin tamamen veya kısmen karşılaması beklenebilir. Bu tür masrafların doğacağı durumlar üyeye öncesinde şeffaf biçimde aktarılır ve ancak üyenin onayı olduğu takdirde eyleme geçilir.