ÇEVBİR Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Giderilmesi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin Önlenmesi Komisyonu (ÇEVBİRCED), Aralık 2020’de Türkiye’de yayıncılık alanında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olaylarının ifşa edilmesi sonrasında gelişen bir sürecin ürünüdür. Bu dönemde yapılan tartışmalar yayıncılık alanında, mesleğimizi icra ettiğimiz ortamlarda veya ÇEVBİR içinde yaşanmış olabilecek ya da yaşanması olası toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olayları hakkında yeterince bilgimiz olmadığını; bu gibi olayları öğrenmemizi, bunları önleyebilmemizi, maruz bırakılanları destekleyebilmemizi ve bu olayları soruşturup yaptırım uygulamamızı sağlayacak mekanizmalara ihtiyacımız olduğunu açıkça göstermişti. Çünkü mesleki örgütler kişilerin kendilerini güvende hissedeceği yerler olmalıdır ve bu örgütlerin yöneticileri de üyelere bu ortamı sağlamakla yükümlüdür.

ÇEVBİR 15 Aralık 2020’de yaptığı açıklamada bu köklü sorunun çözümüne yönelik somut adımlar atılması gereğini işaret ederek gerekli kurumsal değişiklikleri gerçekleştireceğine söz vermişti. ÇEVBİR yönetiminin üyelere yaptığı çağrıya yanıt veren kadınların oluşturduğu Çalışma Grubu bir yıla yayılan bir hazırlık süreci sonucu Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Politika Belgesi‘ni oluşturdu. Ardından Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Hakkında Komisyon Yönergesi‘ni yazdı. Çalışma grubu hazırlık sürecinde bir yandan Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) ve Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) gibi Türkiye’nin imzalayıp onayladığı çeşitli uluslararası antlaşmaları, ülkemizdeki yasaları, diğer meslek örgütlerinin tüzüklerini ve yapılarını incelemiş; Birleşik Metal-İş Sendikası, Boğaziçi Üniversitesi Cinsel Tacizi Önleme Koordinatörlüğü (CİTÖK) ve Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği’nin (TODAP) bulunduğu çeşitli kurumlarla bilgi ve görüş alışverişinde bulunmuştur. Sonunda ÇEVBİR’in yapısı dikkate alınarak yukarıda bahsedilen belgelerle birlikte ÇEVBİR tüzüğünde yapılması gereken değişiklikler hazırlanmış ve Ağustos 2021’de yapılan ÇEVBİR Genel Kurulu’nda kabul edilen tüzük değişiklikleriyle birlikte Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetin Önlenmesi Komisyonu kurulmuştur. Komisyon o tarihten itibaren eğitim ve bilinçlenme çalışmalarına öncelik vermiş, özellikle başvuruların alınması ve yönlendirilmesi konusunda Mor Çatı’dan ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği’nden eğitimler almıştır.

ÇEVBİRCED, üyelerimizden birinin şikayet edildiği vakalarda ön inceleme yapmakta ve tavsiye kararı alarak nihai karar için Haysiyet Kurulu’na sunmaktadır. Üyelerimizden biri şiddete maruz kaldığında kendisine alabileceği desteklerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapmaktadır. Görüşülen tüm kişilerin kişisel bilgileri saklı tutulmakta ve süreç gizlilik içinde yürütülmektedir.

Toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim veya cinsiyet kimliğine dayalı şiddete maruz bırakıldığını düşünen üyelerimiz veya üyelerimiz tarafından toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakıldığını düşünen kişiler, cevbirced@gmail.com e-posta adresine yazarak Komisyon’a ulaşabilir.

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Giderilmesi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Hakkında Komisyon Asıl Üyeler

Işıl Kocabay (Başkan)

A. Öner Ceylan

Amy Spangler

Ebru Kılıç

Yonca Cingöz

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Giderilmesi ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Hakkında Komisyon Yedek Üyeler

Alev Bulut

Duygu Dölek

Gamze Keskin Yurdakuban

Biray Anıl Birer

Betül Parlak