İmparatorluk olgusunu tarihsel gelişimi içinde son derece soğukkanlılıkla ve vukufla
inceleyen bir kitap. İmparatorlukların karakteristik özellikleri nelerdir? Emperyal düzenler “nasıl çalışır”? İşleyiş mantıkları nedir? Bir emperyal düzen hangi iç gerilimleri barındırır? İmparatorluklar “istikrarı” nasıl sağlarlar ve güçlerini aşırı derecede zorladıklarında onları hangi tehlikeler bekler?
Eski Çin’den Roma İmparatorluğu’na, Moğol ve Rus İmparatorlukları’ndan Portekiz, İspanyol
ya da Britanya dünya imparatorluklarına ve Amerika Birleşik Devletleri’ne… Ortak özellikler
ve farklar üzerine, zengin tarihsel ayrıntılara, keskin gözlemlere dayanan güçlü bir teorik
analiz.

Die Zeit gazetesinin “tek kişilik düşünce kuruluşu” olarak tanımladığı Herfried Münkler,
çağımızın ve günümüzün önemli bir politik olgusuna geniş bir perspektiften bakmayı sağlıyor.

Çeviren: Zehra Aksu Yılmazer

Son baskı: Eylül 2012, İletişim Yayınları

Hangi dilden: Almanca

Türü: Modern Tarih – Siyaset

Bu bölümde yer alan bütün çeviriler için meslek birliğimiz yetkilendirilmiştir.

İletişim için: cevbir.org@gmail.com