Atölye Çalışması
ALTYAZI ÇEVİRİSİNE GİRİŞ

Eğitmen: Nüket KANTÜRK
Süre: 5 hafta
30 Mayıs-27 Haziran arası her Pazar 13:00-15:00

Katılım ücretsizdir. 16 kişi ile sınırlıdır. Katılmak isteyenlerin 26 Mayıs Çarşamba gününe kadar özgeçmişleriyle birlikte atölyeye katılım amaçlarını anlatan bir paragraflık yazıyı cevbir.org@gmail.com adresine göndermesi gerekmektedir. Eğitmen tarafından katılımcıların belirlenmesinde atölyeye katılım amacı, eğitim, deneyim, dil yetkinliği gibi unsurlar dikkate alınacaktır. Çalışma dili İngilizcedir.

PROGRAM

 1. HAFTA: Altyazı çevirisinin inceliklerine giriş: Altyazı Terimcesi
  Zaman kodu, altyazı bölümleme, altyazı eşleme, karakter sınırı, satır, altyazı birimi, okunabilirlik, senkron, italik yazı, sahne değişimi, kare değişimi, çeviri amaçlı film ve karakter çözümlemesi
 1. HAFTA: Altyazıda ilk adım: Kısa ve öz anlatma sanatı
  Belirlenen dizi/film üzerinden yoğun konuşmalı veya hızlı akan sahneler/altyazılar için kısa anlatım örnekleri ve bu tür sahnelerde başvurulabilecek ipuçları
 1. HAFTA: Altyazıda ikinci adım: Altyazı bölümleme
  Belirlenen dizi/film üzerinden altyazı bölümlemedeki tekniklerin uygulanması
 1. HAFTA: Altyazıda üçüncü adım: Altyazıda noktalama işaretleri
  Belirlenen dizi/film üzerinden farklı mecralarda noktalama işareti kullanımlarının gösterilmesi ve tartışılması
 1. HAFTA: Çevirmen etiği ve piyasadaki tarife uygulamaları
  Altyazı çevirmeninin çalışma etiği ve piyasadaki tarifeler