Sosyal bilimler alanında kitap çevirisi yapmak isteyen, çevirmenliğe yeni başlamış veya başlamayı planlayan, gerekli donanıma ve yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip kişilerin kitap çevirmenliğinin temelleri, sosyal bilimlerin farklı alanlarında terim bilgisi, doğru Türkçe kullanımı, çevirmen hakları gibi konularda eğitim alarak mesleğe başlamasını amaçlayan bu eğitim, özellikle örnek çevirilerin ve ödevlerin değerlendirilmesi sırasında deneyimli eğitmenlerin geribildirimleriyle çevirilerin niteliğini geliştirme olanağı sunmaktadır.

BAŞVURU VE DEVAM ŞARTLARI

Çevrimiçi yapılacak atölye çalışması her şehir ve ülkeden katılımcılara açık olacaktır. Katılımcıların en az üniversite mezunu, ileri düzey İngilizce bilgisine sahip, kitap çevirmenliğini meslek olarak sürdürmeye kararlı, bilgi ve deneyim eksiklerini tamamlamak isteyen kişiler olması beklenmektedir. Kontenjan kısıtlılığı nedeniyle detaylı bir seçme-değerlendirme süreci işletilecek, bu doğrultuda başvurularda özgeçmişin yanı sıra niyet mektubu ve deneme metni istenecektir. Eğitmenler tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 12 kişilik bir asil liste ve 6 kişilik bir yedek liste oluşturulacaktır.

Son başvuru tarihi: 31 Aralık 2021

Türkçe özgeçmiş ve niyet mektubunun son başvuru tarihine kadar atolyeler@cevbir.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ön değerlendirmenin ardından uygun görülen adaylardan deneme çevirisi istenecektir.

Atölyeye katılmaya hak kazanan tüm çevirmenlerin Katılımcı Prokolü şartlarına uyması beklenmektedir.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

EĞİTİM TAKVİMİ

29 Ocak 2022 tarihinde başlayıp 12 hafta boyunca her Cumartesi 13.00-17.00 arasında yapılacak olan atölye çalışmasında ele alınacak konu başlıkları:

Kitap Çevirmenliğine Giriş
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Kitap Basım ve Çeviri Süreçleri
Çeviri Anlayışları
Çeviri Eleştirisi
Söylem ve Metin Türleri
Hedef Dil olarak Türkçenin Normları
Edebiyat Çevirisine Giriş
Sosyal Bilimler Çevirisinde Başvuru Kaynakları
Felsefe, Siyaset, İktisat, Tarih, Psikanaliz, Sosyoloji ve Psikoloji Alanlarında Metinler, Terimler ve Çeviri Sorunları

EĞİTMENLER

Koordinatör Eğitmen
Bülent O. Doğan
İstanbul Üniversitesi’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. Yirmi yılı aşkın süredir çevirmenlik yapıyor. Çeşitli yayınevlerinde editörlük ve yayın koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Kurucu üyelerinden olduğu Çevbir’de 2008 yılından beri çeşitli çeviri atölyelerinin moderatörlüğünü yürütüyor. Edebiyat dışı alanda Fredric Jameson, David Harvey, Wendy Brown, Jane Jacobs, Michael Mann, Ulrich Beck, Wolfgang Streeck gibi yazarların eserlerini Türkçeye kazandırdı. Edebiyat alanında da Mark Twain, Joseph Conrad, William Golding, George Orwell ve daha birçok yazarın eserlerini Türkçeye çevirmiştir.

Eğitmenler
Barış Gönülşen
1974’de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu. Bilim, siyaset, iktisat çevirilerinde uzmanlaşmış çevirmen, Almanca ve İngilizceden farklı türde çok sayıda kitap çevirdi ve epeydir de kitap çevirerek, düzelterek, yazarak yaşıyor.

Savaş Kılıç
1975’te doğdu. İstanbul Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi, ardından Paris X – Nanterre Üniversitesi’nde dilbilim ve felsefe alanında doktoraya devam ettiyse de bitiremedi. İngilizce ve Fransızcadan çevirileri, çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış yazıları var. Eylül 2009’dan bu yana Metis’te çalışıyor, kurmaca dışı metinleri yayına hazırlıyor. Aynı zamanda Küçük Filozoflar dizisinin editörlerinden.

Konuk Eğitmenler
Deniz Keskin
1984’te Almanya’da doğdu, İzmir’de büyüdü. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Öğrencilik yıllarından itibaren pek çok farklı alanda çeviri yaptı, kitap çevirmenliğinde karar kıldı. 2009’dan bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi’nde İngilizce öğretiyor.

Elif Okan Gezmiş
ODTÜ Psikoloji ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezunu. Psikoterapistliğin yanı sıra on yıldır kitap çevirmenliği yapıyor. Psikoloji ve psikanaliz alanında çok sayıda kitap, kitap bölümü ve makale çevirisi var.

Menekşe Arık
Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık mezunu. 2003’ten beri çeşitli alanlarda çevirmenlik ve editörlük yaptı. Son yıllarda kitap çevirisinin yanı sıra çevirmenlerin telif hakları ve çeviri sözleşmeleri üzerine çalışıyor.