Görsel-işitsel çeviri, yani sinema, televizyon ya da dijital platformlarda izlediğimiz film, dizi, belgesel gibi yapımların altyazı ve dublaj çevirilerini kapsayan alan, çevirinin ayrı bir uzmanlık ve teknik bilgi birikimi gerektiren alt türlerindendir. Bu alanda üretilen tüm çeviriler 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında yer alır ve çevirmenlerin bu çevirilerden doğan telif hakları da söz konusu kanunun hükümleri tarafından korunmaktadır.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren işlenme eser sahiplerinin, yani çevirmenlerin haklarını korumak üzere kurulmuş bir meslek birliği olan ÇEVBİR’in kuruluş amaçlarından biri de çevirmenlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlamak ve asgari mesleki standartları belirlemektir. Bu bağlamda ÇEVBİR, altyazı ve dublaj çevirmenlerini de temsil eder; bu alanda faaliyet gösteren çevirmenlerin eserlerine ilişkin hak takibini yapmaya, çalışma koşullarına ve mesleki standartlarına dair görüş belirtmeye yetkilidir.

Altyazı ve dublaj çevirilerine, film festivalleri, düzenli film gösterimi yapılan sinema salonları, televizyon kanalları ve dijital platformlar gibi farklı mecralarda ihtiyaç duyulmaktadır. Tüm bu mecraların kendilerine özgü dinamikleri bulunmakta, dolayısıyla asgari mesleki standartların da farklılaşan bu dinamiklere göre ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin, bir filmin gösterim sayısı, film festivallerinde, düzenli film gösterimi yapan sinema salonlarında, televizyon kanallarında ya da dijital platformlarda farklılık göstermektedir; altyazı ya da dublaj çevirisinin ücretleri her mecradaki farklı gösterim sayıları dikkate alınarak belirlenmek zorundadır. Yani, sınırlı sayıda gösterimin söz konusu olduğu film festivallerindeki çeviri ücretlendirmesi, çoklu gösterimlerin gerçekleştiği diğer mecralar için yeterli ve geçerli olamaz.

ÇEVBİR olarak altyazı-dublaj çevirmenliği alanına ilişkin yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde film festivallerinde geçerli olmak üzere belirlediğimiz asgari tarifeyi, tip sözleşmeyi ve altyazı operatörlüğü hizmet sözleşmesini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Süreç içerisinde diğer mecralara ilişkin tip sözleşme ve tarifeler de, ilgili kurumlar ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Film Festivallerinde Altyazı Çevirisi ve Bağlantılı Diğer Hizmetlere İlişkin Tarife

Televizyon Kanallarında Altyazı-Dublaj Çevirisi ve Bağlantılı Diğer Hizmetlere İlişkin Tarife

Dijital Platformlarda Altyazı-Dublaj Çevirisi ve Bağlantılı Diğer Hizmetlere İlişkin Tarife

Gişe Filmlerinde Altyazı-Dublaj Çevirisi ve Bağlantılı Diğer Hizmetlere İlişkin Tarife