Dayanışma Kurulu, ÇEVBİR üyeleri arasında afet ve benzeri kriz durumlarına hazırlıklı olunmasını teşvik etmek, bu tür durumlarda Birlik içi koordinasyon sağlamak; üyeler arası dayanışmayı yükseltmek; ÇEVBİR’in diğer demokratik kitle örgütleriyle temasını artırarak, çeviri alanıyla doğrudan bağlantılı olan kültür ve eğitim odaklı dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri organize etmek amacıyla 29 Mayıs 2023’te düzenlenen 9. Olağan Genel Kurul kararıyla kurulmuştur.

Dayanışma Kurulu Asil Üyeler

Elçin Gen (Başkan)

Özlem Özarpacı

Elif Zeynep Yıldırım

Dayanışma Kurulu Yedek Üyeler

Duru Örs

Ravza Amine Şen

Fahrettin Biçici