ÇEVBİR olarak seslendirme çevirmenliği alanına ilişkin yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde önerdiğimiz asgari tarifeleri ve tip sözleşmeleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Söz konusu asgari tarifeler yalnızca Türkiye’de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için geçerlidir ve çevirmenin alması gereken net ücreti ifade etmektedir. Öte yandan bunlar asgari tarifelerdir, herhangi bir görsel-işitsel malzemenin niteliğine göre çevirmenlerin yapacağı değerlendirme bu tarifelerin üzerinde bir ücrete işaret edebilir. Tarifeler mesleki standartların korunması için düzenli olarak güncellenmektedir.

Seslendirme çevirisi ve çeviriyle bağlantılı diğer kalemler (DAKİKA BAŞI NET ÜCRET)

Deşifre: 32,81 TL
Türkçeye Çeviri: 65,62 TL
Yabancı Dile Çeviri: 83,06 TL
Zaman Kodu Atma: 9,37 TL
Uyarlama (ağız senkronu ve filtreli/filtresiz, üst üste binen diyalog gibi teknik notlar ile nida, nefes, rabarbaların girilmesi): 78 TL
Üstsesli işler için Uyarlama (senkron ve filtreli/filtresiz, üst üste binen diyalog gibi teknik notların girilmesi): 26,81 TL
Çeviri Kontrolü (proofreading): 32,81 TL
Çeviri Kontrolü ve Teknik Kontrol (ağız senkronlu) (proofreading + timing and quality check): 71,81 TL
Çeviri Kontrolü ve Teknik Kontrol (voice-over/üstsesli) (proofreading + timing and quality check): 46,12 TL
Betimleme Çevirisi: 43,68 TL
Ekstra İçerik Çevirisi: 140,62 TL

Kılavuz Rapor (Metadata): (kelime başı) 1,31 TL
Fragman Çevirisi: (fragman başı) 371,25 TL
Ses Testi Materyali Çevirisi (VTK): (VTK başı) 140,62 TL

Acil İş: Görsel-işitsel metnin iş yüküne ve zorluğuna göre standart ücretlendirmenin %30 ila %100 fazlası.

TANIMLAR

Deşifre: Kaynak dildeki özgün diyalog listesinin olmadığı durumlarda özgün diyalogların dinlenerek bire bir yazılmasıdır.
Zaman Kodu Atma: Sahne çok kalabalık ve konuşmalı olmadığı sürece 10 saniyede bir ses giriş zamanlarını çeviri metnine yazma.
Rabarba: Sahnedeki arkadaki kalabalığın yer yer anlaşılmaz konuşması, nidaları.
Ağız senkronu (lipsync): Çeviri diyaloğun orijinal diyalogdaki ağız hareketleri ve duraksamalarla eşleştirilmesi.
Üstses (Voice-Over): Karakterlerin konuşmaları orijinal dilinde alttan kısık şekilde duyulur, üste Türkçe kayıt koyulur, ağız senkronu aranmaz.
Çeviri Kontrolü (proofreading): Sadece çeviri metnin kontrol edilmesi ve düzeltilmesi işidir. Teknik açıdan yapılan kontrolü içermez.
Çeviri Kontrolü ve Teknik Kontrol (proofreading + timing and quality check): Çeviri metnin kontrolü ve düzeltilmesi dışında zamanlamanın, senkronun ve ağız senkronlu işlerde nefesler, nidalar, rabarbalar gibi ekstraların kontrolünü içerir.
Betimleme Çevirisi (Audio Description): Görme engellilere yönelik, görseldeki mizansenin ayrıntısıyla tarif edildiği metinlerin çevirisidir.
Ekstra İçerik Çevirisi (VAM-Value Added Material): Film, dizi gibi ürünlere ait silinmiş sahneleri, kamera arkası görüntüleri, yönetmen ya da film ekibinin yorumlarını içeren görsel-işitsel malzeme ekstra içerik olarak adlandırılır, ekstra içerik çevirisi bu tür malzemelerin çevirisidir.
Kılavuz Rapor (Metadata): Çevirisi yapılacak görsel-işitsel malzemeye dair yapımcı, yönetmen, yapım yılı, tanıtıcı yazı, malzemenin birden fazla bölümden oluştuğu durumlarda bölümlerin ad ve özetleri, sezon bilgisi, görsel-işitsel malzemede yer alan ekran yazıları gibi bilgilerin girildiği rapordur.
Fragman Çevirisi: Film, dizi gibi ürünler için oluşturulan kısa, tanıtıcı görsel-işitsel malzeme fragman olarak adlandırılır, fragman çevirisi bu tanıtıcı görsel-işitsel malzemenin çevirisidir.
Ses Testi Materyali Çevirisi (VTK-Voice Test Kit): Seslendirmesi yapılacak işlerde karakterlere atanacak seslendirme sanatçılarının belirlenmesi için sadece seçilen karakterlerin diyaloglarından örnekler alınmasıyla oluşturulan görsel-işitsel malzemeye ses testi materyali (VTK) denir, VTK çevirisi bu malzemenin çeviri işidir.
Acil İş: Teslimat açısından zaman kısıtı olan ve ilgili görsel-işitsel malzemenin çevirisi için çevirmenin fazla mesai yaparak günlük çeviri kapasitesinin üstüne çıkması gerektiği durumlar “acil iş” olarak tanımlanır.

 

SESLENDİRME ÇEVİRİSİ SÖZLEŞMESİ