ÇEVBİR Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında kalan çeviri eser sahiplerinin, yani kitap, altyazı, seslendirme ve tiyatro çevirisiyle uğraşan çevirmenlerin haklarını korumak üzere kurulmuş bir meslek birliğidir.

– Yayınlanmış bir çevirisi bulunanlar,

– Yayınlanmasa bile çevirdiği bir kitabı bulunan, kitabın bir bölümünü çevirmiş olan ve

bunu kanıtlayabilenler asil üye sıfatıyla,

– Bir çevirmenin varisi olduğunu kanıtlayanlar, yararlanan üye sıfatıyla Çevbir’e üye olabilirler.