Çeviri eserinizin yayınlanması için yayıneviyle imzaladığınız sözleşmeden doğan haklarınızın takibini bize devredebilirsiniz. Önce kurumsal olarak ihbar gönderip ödemeyi talep ediyor, gene ödeme yapılmazsa kısa süre içinde icraya gidebiliyoruz. Şu ana kadar karşımıza çıkan vakaların hepsini çevirmenin lehinde sonuçlandırmayı başardık. Genellikle iş icraya varmadan ihbar üzerine tahsilatı yapıyor ve hesabınıza yatırıyoruz. Takibimiz sonucunda alınan ödemelerden %5-15 arası birlik payı ÇEVBİR’e gelir olarak ayrılıyor.