ÇEVBİR DAYANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

AMAÇ
ÇEVBİR üyeleri arasında afet ve benzeri kriz durumlarına hazırlıklı olunmasını teşvik etmek, bu tür durumlarda Birlik içi koordinasyon sağlamak; üyeler arası dayanışmayı yükseltmek; ÇEVBİR’in diğer demokratik kitle örgütleriyle temasını artırarak, çeviri alanıyla doğrudan bağlantılı olan kültür ve eğitim odaklı dayanışma ve yardımlaşma faaliyetleri organize etmek.

GÖREVLERİ

1) Üyelerin iletişim ve adres bilgilerini düzenli aralıklarla teyit ederek güncellemek ve bilgilerde bir eksik/hata bulunmamasını sağlamak. Üyelerin en az bir yakınının iletişim bilgisinin veritabanımıza kaydedilmesini sağlamak.
2) Çeşitli sebeplerle (iş/gelir kaybı, hastalık vs.) maddi ve/veya manevi sıkıntı yaşayan üyelerin dayanışma için doğrudan başvurabileceği açık bir e-posta adresi oluşturarak,
• Bu konularda gelen talepleri değerlendirmek ve Yönetim Kurulu’na iletmek;
• ÇEVBİR içinde, başvuruda bulunan üyelerle dayanışma amaçlı kampanya, yardımlaşma ve bağış etkinliği vs. organize etmek.
3) ÇEVBİR içinde, acil durumlarda üyelerle dayanışma amacıyla kullanılmak üzere kalıcı bir Dayanışma Sandığı oluşturulmasının yollarını araştırmak.
4) ÇEVBİR üyeleri için, düzenli olarak (yılda bir veya iki kez),
• İlkyardım ve afet eğitimi veren kurumlarda, başlangıç ve ileri aşamalar için grup eğitimleri organize etmek;
• Açık çağrı ve bilgilendirici sunumlarla üyeleri bu eğitimlere katılmaya teşvik etmek.
5) ÇEVBİR üyeleri arasında anket/soruşturma vb. yaparak, afet ve ilkyardım eğitimi sertifikası alan/almış olan ÇEVBİR üyelerinin bir listesini çıkarmak ve listeyi düzenli olarak güncellemek.
6) Afet, salgın hastalık veya benzeri durumlarda,
• Kriz bölgelerinde ikamet eden veya bölgede yakınları bulunan ÇEVBİR üyelerine telefon, Whatsapp vb. araçlarla ulaşarak durumları hakkında bilgi edinmek ve varsa acil ihtiyaçlarını öğrenmek;
• Yönetim Kurulu’nu kriz bölgelerindeki üyelerin ihtiyaçları konusunda bilgilendirmek ve ihtiyaçların olabildiğince giderilmesi için seferber olarak gereken adımları atmak;
• Afette Rehber Çevirmenler başta olmak üzere afet hallerinde seferber olan gönüllü ekip/kuruluşlar ile yardımlaşma faaliyetlerine katılmak isteyen ÇEVBİR üyeleri arasında koordinasyon sağlamak;
• Kriz bölgelerindeki ihtiyaçlar hakkında bilgi toplayarak, ÇEVBİR içinde afet bölgelerine yönelik yardımlaşma faaliyeti organize etmek ve/veya mevcut faaliyetlere katkıda bulunmak isteyen ÇEVBİR üyeleri arasında koordinasyon sağlamak.
7) Meslek birlikleri, sendikalar vb. demokratik kitle örgütleriyle düzenli temasları ve ortak faaliyetleri artırmak.
8) Bağış yoluyla lokal kütüphanelerin kurulması, çocuklara ve gençlere yönelik ücretsiz/gönüllü yabancı dil takviye eğitimleri düzenlenmesi vs. gibi faaliyetleri organize etmek.
9) İhtiyaç olduğunda Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerine destek vermek, Yönetim Kurulu’yla işbirliği içinde çalışmak.