ÇEVBİR olarak altyazı çevirmenliği alanına ilişkin yürüttüğümüz çalışma çerçevesinde önerdiğimiz asgari tarifeleri ve tip sözleşmeleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Söz konusu asgari tarifeler yalnızca Türkiye’de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar için geçerlidir ve çevirmenin alması gereken net ücreti ifade etmektedir. Öte yandan bunlar asgari tarifelerdir, herhangi bir görsel-işitsel malzemenin niteliğine göre çevirmenlerin yapacağı değerlendirme bu tarifelerin üzerinde bir ücrete işaret edebilir. Bir görsel-işitsel metnin çevirisi deşifre, metin bölümlendirme, zaman kodlarının atanması, çeviri, çeviri kontrolü, zamanlama ve teknik kontroller gibi çeşitli aşamalardan oluşur. Ücretlendirme yapılırken gerçekleştirilen hizmetlerin tümü dikkate alınmalıdır. Tarifeler mesleki standartların korunması için düzenli olarak güncellenmektedir.

Altyazı çevirisi ve çeviriyle bağlantılı diğer kalemler (DAKİKA BAŞI NET ÜCRET)

Deşifre (transcription): 45,57 TL
Metnin Bölümlendirilmesi (spotting without time-codes): 15,10 TL
Altyazı Eşleme (adding time-codes): 36,46 TL
Zamanlama (timing): 39,06 TL
Türkçe Şablon Hazırlama (TR Template Creation): 67,10 TL
TR > İNG Şablon Hazırlama (TR > ENG Template Creation): 156,24 TL

Yabancı Dillere Çeviri
: 115,36 TL
Türkçeye Çeviri (translation with locked template): 91,14 TL
Türkçeye Çeviri ve Zamanlama (translation and timing): 130,20 TL

Çeviri Kontrolü
 (proofreading): 45,57 TL
Çeviri Kontrolü ve Teknik Kontrol (proofreading + timing and quality check): 71,61 TL

İşitme Engelliler İçin Çeviri
 (SDH): 106,24 TL
Mevcut Altyazı Metninin İşitme Engelliler İçin Düzenlenmesi: 30,47 TL
Mevcut Altyazı Metninin Güncellenmiş Görsel İşitsel Kaynak İçin Düzenlenmesi (conform): 45,57 TL

Ekstra İçerik Çevirisi (VAM Value Added Material): 118,48 TL
Kılavuz Rapor (metadata): (kelime başı) 1,82 TL
Fragman Çevirisi (trailer): (fragman başı) 318,99 TL

Acil iş (rush fee): Görsel-işitsel metnin iş yüküne ve zorluğuna göre standart ücretlendirmenin %30 ila %100 fazlası.

 

TANIMLAR

Deşifre (transcription): Kaynak dildeki özgün diyalog listesinin olmadığı durumlarda özgün diyalogların dinlenerek bire bir yazılmasıdır.
Metnin Bölümlendirilmesi (spotting without time-codes): Çevirisi yapılacak diyalog listesinin görsel-işitsel malzeme izlenerek altyazı çevirisi yapmaya uygun birimlere bölme işlemidir.
Altyazı Eşleme (adding time-codes): Altyazı birimlerinin görsel-işitsel malzemeyle uyumlu bir şekilde ekrana giriş ve ekrandan çıkış zamanlarının eklendiği srt, sub, pac vb. formatlardaki dosyaların hazırlanması işidir.
Zamanlama (timing): Zaman kodları atanmış yabancı dildeki (genellikle İngilizce) şablonlarla çalışırken cümlelerin Türkçe’nin gereklerine uygun şekilde bölünmesini sağlamak için gerektiğinde altyazı birimlerinin birleştirilmesi, bölünmesi ya da zamanlamasının değiştirilmesi, okumayı kolaylaştırmak için temponun ayarlanması, sahne ve plan değişimlerinin (scene and shot change) kontrolü gibi çeşitli kontrol ve düzeltmelerin yapılmasını içerir.
Türkçe Şablon Hazırlama (TR Template Creation): Türkçe görsel işitsel malzemenin başka dillere çevrilmesini sağlamak amacıyla video ve diyalog listesi yardımıyla metni bölümlendirmek, zaman kodları atamak ve gerektiğinde çeviriyi kolaylaştıracak notlar eklemek. (Diyalog listesini kontrol etmek ve düzeltmek gerekebilir, diyalog listesi yoksa deşifre yapılması ve ücretinin ayrıca eklenmesi gerekir.)
TR > İNG Şablon Hazırlama (TR > ENG Template Creation): Türkçe görsel işitsel malzemenin İngilizce dışındaki dillere çevrilebilmesini sağlamak için İngilizce şablon hazırlanması. Zaman kodları eklenmiş Türkçe şablon üzerinden İngilizceye çeviri, gerektiğinde zamanlamanın ve metin bölümlenmesinin ayarlanması ve açıklamalı notlar (annotation) eklenmesi gibi işlemleri içerir.
Yabancı Dillere Çeviri: Sadece Türkçe dışındaki dillere çeviriyi içerir, zamanlama ve metin bölümlenmesiyle ilgili işlemleri kapsamaz.
Türkçeye Çeviri (translation with locked template): Sadece Türkçe’ye çeviriyi içerir, zamanlama ve metin bölümlenmesiyle ilgili işlemleri kapsamaz.
Türkçeye Çeviri ve Zamanlama (translation and timing): Türkçe’ye çeviri dışında zamanlamanın ve metin bölümlenmesinin ayarlanmasını da içerir.
Çeviri Kontrolü (proofreading): Sadece çeviri metnin kontrol edilmesi ve düzeltilmesi işidir. Teknik açıdan yapılan kontrolü içermez.
Çeviri Kontrolü ve Teknik Kontrol (proofreading + timing and quality check): Çeviri metnin kontrolü ve düzeltilmesi dışında zamanlamanın ve metin bölümlenmesinin kontrolünü ve işverenin talep ettiği diğer kontrolleri içerir.
İşitme Engelliler İçin Çeviri (SDH): İşitme engellilere yönelik, görsel-işitsel malzemedeki seslerin tarif edildiği, diyalogların altyazı çevirisini de içeren metinlerdir.
Mevcut Altyazı Metninin İşitme Engelliler İçin Düzenlenmesi: Altyazı çevirisine görsel-işitsel malzemedeki seslerin tariflerinin eklendiği işitme engellilere yönelik metinlerdir.
Mevcut Altyazı Metninin Güncellenmiş Görsel İşitsel Kaynak İçin Düzenlenmesi (conform): Altyazı çevirisini, görsel işitsel kaynakta yapılan değişikliklere uyarlamayı kapsar. Çeviri metni yeniden bölümlendirme, birleştirme, bölme, ekleme, çıkarma, çeviri kontrolü, zamanlama ve teknik kontrol gibi işlemleri içerebilir, istenen hizmetlerin miktarına göre ücrette değişiklik yapılabilir.
Ekstra İçerik Çevirisi (VAM Value Added Material): Film, dizi gibi ürünlere ait silinmiş sahneleri, kamera arkası görüntüleri, yönetmen ya da film ekibinin yorumlarını içeren görsel-işitsel malzeme ekstra içerik olarak adlandırılır, ekstra içerik çevirisi bu tür malzemelerin çevirisidir.
Kılavuz Rapor (metadata): Çevirisi yapılacak görsel-işitsel malzemeye dair yapımcı, yönetmen, yapım yılı, tanıtıcı yazı, malzemenin birden fazla bölümden oluştuğu durumlarda bölümlerin ad ve özetleri, sezon bilgisi, görsel-işitsel malzemede yer alan ekran yazıları gibi bilgilerin girildiği rapordur. Kelime başına ücretlendirilir.
Fragman Çevirisi (trailer): Film, dizi gibi ürünler için oluşturulan kısa, tanıtıcı görsel-işitsel malzeme fragman olarak adlandırılır, fragman çevirisi bu tanıtıcı görsel-işitsel malzemenin çevirisidir. Fragman başına ücretlendirilir.
Acil İş (rush fee): Teslimat açısından zaman kısıtı olan ve ilgili görsel-işitsel malzemenin çevirisi için çevirmenin fazla mesai yaparak günlük çeviri kapasitesinin üstüne çıkması gerektiği durumlar “acil iş” olarak tanımlanır. Görsel-işitsel metnin iş yüküne ve zorluğuna göre standart ücretlendirmenin %30 ila %100 fazlası talep edilebilir.

ALTYAZI ÇEVİRİ SÖZLEŞMESİ

ALTYAZI EŞLEME TEKNİSYENLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ