Antik çağda ve Ortaçağ’da Computus, zaman hesabı ilmi demekti; aritmetik ile astronomi, matematik ile astroloji el ele vermiş, gök cisimlerinin hareketinden günler, aylar ve yıllar hesaplanmıştı. Arno Borst, bu bilgi yüklü çalışmasında konuyu ve sözcüğün kendisini antik dönemden günümüze dek inceleyerek, “zaman ve sayı arasında cereyan eden ve Avrupa’nın tarihine damgasını basan gerilimli ilişki”nin tarihini yazdı: İlk güneş ve su saatlerinden usturlab ve abaküse, martirolojilerden Daimi Takvim’e, kroniklerden vakayinamelere, Latince ve Arapça sayılardan hesap makinaları ve bilgisayarlara…

Çeviren: Zehra Aksu Yılmazer

İlk baskı: Dost, 1997

Durumu: Baskısı tükendi.

Bu bölümde yer alan bütün çeviriler için Meslek Birliğimiz yetkilendirilmiştir.
İletişim için: cevbir.org@gmail.com