Eugenia Ginzburg, yaşamı sırasında Anafora Doğru’nun basılmasını bekledi ve bu yüzden politik konularda ihtiyatlı yazdı. Daha sonra, yaşamı sırasında Sovyetler Birliği’nde yazdığı hiçbir şeyin basılmayacağını anlayınca deneylerini dikkat ve korkuya gerek duymaksızın yazmaya karar verdi ve gerçekleri açık açık yazmaya girişti. Anılarının ikinci bölümü olan Anaforun İçinde, ölümünden kısa bir süre sonra Batı’da basıldı.

Çeviren: Gün Zileli

İlk baskı: Pencere, 1996

Durum: Baskısı tükendi

 

 

Bu bölümde yer alan bütün çeviriler için Meslek Birliğimiz yetkilendirilmiştir.
İletişim için: cevbir.org@gmail.com